4. 11. 2015

V Krki smo odprli Obrat Notol 2 – največjo naložbo v svoji zgodovini

4 min. branja

V sredo, 4. novembra smo na Krkini osrednji lokaciji v prisotnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja slavnostno odprli Notol 2, obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil.

V Krki smo odprli Obrat Notol 2 – največjo naložbo v svoji zgodovini

Naložba v vrednosti 200 milijonov EUR Krki zagotavlja nove zmogljivosti za uresničevanje vertikalno integriranega poslovnega modela, s katerim obvladujemo celoten proces od razvoja do proizvodnje surovin in končnih izdelkov. Novi obrat, v katerem je proizvodnja stekla februarja letos, bo omogočal proizvodnjo 4,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Njegova prednost je visoka stopnja avtomatizacije in računalniške podpore s poudarkom na računalniško vodeni proizvodnji in avtomatiziranem računalniško vodenem sistemu pretoka materialov. Idejna zasnova obrata je plod znanja in timskega dela Krkinih strokovnjakov.

»Naložba v novi obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, s katero v Krki bistveno povečujemo proizvodne zmogljivosti, je rezultat želje po povečanju fizične proizvodnje zaradi potreb na svetovnem trgu. Z njim in še drugimi naložbenimi projekti – v skupini Krka jih poteka okoli 20 – bo Krka v naslednjih petih letih povečala proizvodne zmogljivosti za 40 %, količinski obseg proizvodnje pa na 17 milijard tablet in kapsul na leto,« je pojasnil predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič. Poudaril je, da je obrat Notol 2 za Krko pomembna pridobitev tudi zato, ker z njim uresničujemo filozofijo vertikalno integriranega poslovnega modela. Gre za eno ključnih strateških prednosti, ki podjetju omogočajo obvladovanje razvoja in proizvodnje izdelkov, vse od pridobivanja zdravilnih učinkovin do proizvodnje končnih oblik zdravil in njihove ponudbe na trgu.

Naložba je vredna 200 milijonov EUR, 3 milijone EUR je prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Krka bo v Obratu Notol 2 zagotavljala proizvodnjo strateško pomembnih farmacevtskih izdelkov in s tem prispevala h konkurenčnosti in krepitvi svojega položaja na vseh trgih, kjer posluje. Vertikalno integrirani farmacevtski izdelki so plod lastnega znanja in razvoja in predstavljajo več kot 70 % Krkinega prodajnega programa.

Sodoben obrat s 55.000 m2 površine je bil končan v dveh letih in pol

Gradnja štirih zgradb, ki imajo skupno površino 55.000 m2 in so z mostovi povezane z obratom za proizvodnjo trdnih oblik Notol in Skladiščem končnih izdelkov, se je začela junija 2012 in je trajala dobri dve leti in pol. Jeseni 2013 je bil objekt zgrajen in inštalacijsko pripravljen za začetek montaže čistih prostorov ter vgrajevanje logistične in tehnološke opreme.

V letu 2014 so potekale kvalifikacije in validacije sistemov (logističnega sistema, tehnološke opreme, tehnoloških medijev), ki so bile zaradi kompleksnosti tovarne in visokoavtomatiziranih postopkov še posebno zahtevne. Septembra 2014 je bil opravljen tehnični pregled, novembra 2014 pa je bila pridobljena odločba o poskusnem obratovanju. Po uspešno opravljeni verifikacijski presoji Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je februarja letos stekla proizvodnja.

Več v sporočilu za javnost