5. 10. 2023

Gasilsko-reševalna vaja v Krki

2 min. branja

V Krki se je danes ob 13. uri oglasila sirena in napovedala požarno vajo na naši osrednji lokaciji. Z mislijo na varnost svojih zaposlenih in prebivalcev, ki živijo v bližini podjetja, vse leto, ne le v mesecu požarne varnosti, organiziramo gasilske vaje na vseh svojih lokacijah po Sloveniji. Na leto jih izvedemo več kot 60. Namen današnje je bil znova preveriti učinkovitost delovanja Industrijske gasilske enote Krka, Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka, Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, zdravstvene službe Zdravstvenega doma Novo mesto, Krkine enote za prvo pomoč, Oddelka za varstvo pred požarom in drugih strokovnih služb.

KRKA_GASILSKA_VAJA_2023_-13

Pomemben del Krkine skoraj 70-letne zgodovine je odgovornost – tako do bolnikov, za katere skrbimo s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi zdravili, kot do naših zaposlenih, okoliških prebivalcev in naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo. Z vlaganji v razvoj in izboljšave, rednim izobraževanjem zaposlenih, upoštevanjem tehnoloških navodil in rednim servisnim vzdrževanjem sistemov zagotavljamo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajamo redne požarne in evakuacijske vaje, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo zaposlene. Zavedamo se namreč, da le s pravilnim ravnanjem in ustreznimi postopki zaposlenim in lokalni skupnosti lahko zagotovimo največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku.

Na današnji vaji smo v skladu z Načrtom zaščite in reševanja posebno pozornost namenili postopku aktiviranja notranjih in zunanjih interventnih enot, njihovemu delu in sodelovanju. V Oddelku za varstvo pred požarom in Industrijski gasilski enoti Krka so preizkusili ustreznost komuniciranja z zunanjimi gasilskimi enotami. Obenem so preverili tudi možnost zaprtja energentov in izklopa električne energije ter preizkusili, ali zaposleni ob resnični nevarnosti znajo pravilno ukrepati ter čim bolj preprečiti poškodbe, ekološko in materialno škodo. Vaja je pokazala, da so naši zaposleni ter zunanje gasilske in druge strokovne službe dobro pripravljeni in poznajo postopke ob nesrečah. Na podlagi pridobljenih izkušenj pa bomo dopolnili in posodobili naše načrte za ravnanje v nesrečah. 

V Krki za varnost redno skrbimo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naši usposobljeni enoti – Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč – pa lahko hitro in učinkovito posredujeta ob morebitnih izrednih dogodkih.