25. 1. 2024

Ustanovitev skupnega podjetja v Indiji

2 min. branja

Podjetji Krka in Laurus Labs Ltd. iz Indije sta dosegli dogovor o ustanovitvi skupnega podjetja Krka Pharma Pvt. Ltd. v Hyderabadu v Indiji. V novem podjetju bo imela Krka 51-odstotni delež, Laurus pa 49-odstotnega. Osnovni kapital znaša do 50 milijonov evrov v indijskih rupijah. Skupno podjetje bo Krki omogočilo proizvodnjo končnih izdelkov za nove trge, vključno z indijskim.

Podjetji Krka in Laurus pogodbeno sodelujeta že več let, njuni posli pa se dopolnjujejo. Po pogovorih o možnostih za krepitev sodelovanja in sinergijo z združevanjem znanja in virov sta se dogovorili o ustanovitvi skupnega podjetja (angl. joint venture) Krka Pharma Pvt. Ltd. s sedežem v Hyderabadu v Indiji. Krka bo imela v podjetju 51-odstotni delež, Laurus pa 49-odstotnega. Pričakujemo, da bodo registracijski postopki in dokumentacija končani do konca marca 2024.

Stranki sta se dogovorili o postopnem razvoju novega podjetja. V podjetju bodo pripravili načrt za vstop na indijski trg in druge trge zunaj Evropske unije, na katerih Krka in Laurus s svojimi končnimi izdelki še nista prisotna.

Osnovni kapital podjetja znaša do 50 milijonov evrov v indijskih rupijah. Soustanoviteljici sta se dogovorili, da bosta osnovni kapital vplačevali postopoma, v skladu s potrebami po financiranju. Tudi razvoj poslovnih dejavnosti v novem podjetju bo postopen.

Izjava Jožeta Colariča, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto: »Krka že vrsto let uspešno sodeluje z Laurusom. Obe podjetji si prizadevata za zagotavljanje izdelkov najvišje kakovosti. Verjamemo, da bo skupno podjetje prineslo sinergistične učinke in obema podjetjema omogočilo, da raziščeta vse priložnosti, vstopita na nove trge in ostaneta med vodilnimi dobavitelji farmacevtskih izdelkov na mednarodnem trgu.«

Izjava dr. Satyanarayana Chave, generalnega direktorja Laurus Labs Ltd.: »Naš poslovni odnos z družbo Krka je z leti dozorel in se iz leta v leto krepi. S skupnim podjetjem smo ga še utrdili ter omogočili širitev ponudbe izdelkov in trgov. Načrtujemo tudi, da bo skupno podjetje sčasoma dobavljalo kakovostne izdelke na indijski trg.«

Povezane vsebine