10. 1. 2019

Tovarna zdravil Krka Novo mesto Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo

3 min. branja

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo MOTOmed muvi. Terapevtki pripomoček bo stanovalcem omogočil izboljšanje rehabilitacije in kakovosti življenja. Vrednost donacije je 10.000,00 evrov.

Tovarna zdravil Krka Novo mesto Domu starejših občanov Novo mesto podarila terapevtsko kolo

Tovarna zdravil Krka je pokroviteljica Doma starejših občanov Novo mesto že od ustanovitve. Ves ta čas deluje Krkin pokroviteljski odbor, ki z različnimi aktivnostmi pripomore k prijetnejšemu življenju stanovalcev doma. Vsako leto pa je dom deležen tudi donacije, ki so namenjene izboljševanju bivalnih pogojev in nabavi opreme, ki omogoča ohranjanje in izboljševanje psihofizične kondicije stanovalcev.

Slavnostna predaja terapevtskega kolesa je bila v sklopu obeleženja 39. rojstnega dne doma. Na prireditvi je nastopila Glasbena šola Lipičnik. V imenu pokrovitelja je navzoče nagovorila in kolo slavnostno predala vodja službe za odnose z javnostmi Elvira Medved, ki je med drugim povedala, da v Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše: skrbijo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo. Del njihovih družbeno odgovornih prizadevanj je tudi donacija aparata, s katerim želijo prispevati k bolj kakovostnemu bivanju stanovalcev Doma starejših občanov Novo mesto. V imenu doma in stanovalcev se je Krki zahvalila direktorica Milena Dular. Izrazila je hvaležnost za letošnjo donacijo in za Krkino dolgoletno pokroviteljstvo ter pomoč domu.

Profesionalno terapevtsko kolo, ki je darilo Tovarne zdravil Krka, ima obsežen spekter uporabe in je primerno tako za pokretne kot gibalno ovirane stanovalce. Omogoča aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog. Združuje različne funkcije in  omogoča individualno prilagoditev  potrebam posameznika, glede na njegovo zdravstveno stanje. Terapija se lahko izvaja tudi na invalidskem vozičku. Ves čas  terapije pa se stanje napredka spremlja in beleži.

Z vadbo na tem pripomočku se uravnava mišični tonus, povečuje moč srca, pridobiva se na moči ter kondiciji posameznika, hkrati pa se izboljšuje možnost hoje in ravnotežja. Pozitivno deluje na psihično stabilnost ter dobro počutje in spanec.

V sklopu terapevtskega kolesa  je tudi  video modul, ki še dodatno dvigne motivacijo za aktivno vadbo. Stanovalcu omogoča nepozabno interaktivno izkušnjo, kjer lahko kolesari po različnih izbranih svetovnih destinacijah.

Kolo MOTOmed muvi terapevtsko deluje na različnih področjih človekovega delovanja, kar dviguje stopnjo stanovalčeve samostojnosti in s tem izboljšuje kakovost življenja.