10. 10. 2019

Stalna skrb za varnost zaposlenih, okoliških prebivalcev in naravnega okolja je na prvem mestu

3 min. branja

V Krki kot del svoje odgovornosti razumemo tudi skrb za zdravje in varnost svojih zaposlenih in lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo, zato redno skrbimo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Na vseh lokacijah podjetja po Sloveniji izvajamo redne vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljamo zaposlene, na vajah pa sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe.

Stalna skrb za varnost zaposlenih, okoliških prebivalcev in naravnega okolja je na prvem mestu

Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji sodelavcev in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v Krki zagotavljamo, da je  možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedamo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organiziramo vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov.

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje. Z visokokakovostno tehnološko opremo, vgrajenimi sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljenimi lastnimi člani Industrijske gasilske enote in Enote za prvo pomoč smo pripravljeni za hitro ter učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine vaje »Eksplozija v Sintezi 4  2019«, ki je to pot potekala na osrednji lokaciji v Ločni. Po scenariju je v 2. nadstropju objekta Sinteza 4 prišlo do eksplozije. Z vajo smo preverili učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost smo namenili tudi evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih.

Današnja vaja je pokazala, da je nenehno usposabljanje za ravnanje v primeru naravnih ali drugih nesreč izjemno pomembno. Gasilci so na kraj dogodka prišli v nekaj minutah, kar potrjuje učinkovitost in funkcionalnost Krkinega varnostnega sistema. Zaposleni so pokazali dobro pripravljenost in poznavanje postopkov v primeru nesreč. 

Na vaji je bilo več kot 55 sodelujočih. Sodelovali so gasilci Industrijske gasilske enote Krke, Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Krka in Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, zdravstveno osebje Zdravstvenega doma Novo mesto, člani Krkine Enote za prvo pomoč, prostovoljna gasilska društva sektorja Novo mesto, Regijski center za obveščanje Novo mesto, zaposleni iz Oddelka za vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja in zaposleni iz objektov. Prizorišče vaje so zavarovali varnostniki iz Oddelka varovanja.