20. 12. 2018

Skrbimo za kakovostno sobivanje z naravo

2 min. branja

Vsi želimo živeti v zdravem in čistem okolju, zato je naša skupna odgovornost, da naravno dediščino varujemo tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. V Krki za varstvo okolja namenimo od 6 do 7 milijonov EUR na leto. Zavedamo se namreč, da z izvajanjem svoje dejavnosti vplivamo na okolje, zato skrb zanj vključujemo v najzgodnejše razvojne aktivnosti in celoten življenjski cikel izdelkov.

Skrbimo za kakovostno sobivanje z naravo

Naši cilji so celovito obvladovanje sistema upravljanja z okoljem, trajnostni razvoj in nenehno izboljševanje stanja na vseh področjih varstva okolja. Pri tem nam je v pomoč leta 2001 vzpostavljeni sistem ISO 14001, ki ga vsako leto obnavljamo. Naša odgovornost do družbe in okolja se kaže v številnih projektih in dosežkih na tem področju.

Z učinkovitim in celovitim čiščenjem odpadnih vod na čistilnih napravah ter strokovnim delom zmanjšujemo vplive na vodno okolje. Tudi v našem obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem smo postavili čistilno napravo z naprednim oksidacijskim postopkom, s katero dosegamo več kot 99,9- odstotno razgradnjo farmacevtskih učinkovin v odpadnih vodah,  v Ruski federaciji pa gradimo aerobno biološko čistilno napravo. Dobro obvladovano področje čiščenja odpadnih vod smo nadgradili še z ocenami nevarnosti posameznih učinkovin in snovi, kar nam omogoča, da emisije v vodno okolje in morebitna tveganja zmanjšamo na sprejemljivo raven.

Za čiščenje odpadnega zraka, onesnaženega z organskimi snovmi, smo na naših proizvodnih lokacijah v Sloveniji namestili več sodobnih, visoko učinkovitih naprav za termično oksidacijo odpadnega zraka.

Nenehno izboljšujemo tudi sistem ravnanja z odpadki. Naš ključni cilj je zmanjševati količine odloženih odpadkov in povečati ločeno zbrane frakcije uporabnih odpadkov. Tako smo med drugim pristopili tudi k inovativnemu projektu za ločevanje sestavljenih materialov iz aluminija in plastike. S predelavo 250 ton tovrstnega odpadka je podjetje VINOVA pridobilo surovine za nadaljnjo predelavo – 94 ton aluminija in 143 ton plastike, v Krki pa smo tako pomembno povečali količine odpadkov, predanih v predelavo.