7. 5. 2017

Sinergija v zdravljenju bolezni srca in žilja

2 min. branja

Preprečevanje razvoja bolezni srca in žilja je eden od največjih zdravstvenih izzivov. Ključno je obvladovanje dejavnikov tveganja za razvoj teh bolezni. Različni dejavniki tveganja se pogosto pojavljajo skupaj, npr. več kot polovica ljudi z zvišanim krvnim tlakom ima tudi zvišan holesterol. Kadar se ta dva dejavnika tveganja pojavljata skupaj, se njun vpliv na napredovanje bolezni srca in žilja ne sešteva, ampak množi. Neobvladovanje zvišanega krvnega tlaka in holesterola v praksi zbuja skrb.

Simpozija se je udeležilo okoli 130 strokovnjakov iz 5 evropskih držav.

V sklopu kongresa Evropskega združenja za aterosklerozo je 25. aprila v Pragi potekal Krkin mednarodni simpozij z naslovom Moč sinergije, na katerem je okoli 130 strokovnjakov iz 5 evropskih držav razpravljalo o izzivih in prednostih sočasnega zdravljenja zvišanega krvnega tlaka in holesterola.

V Krki se zavedamo pomena preprečevanja srčno-žilnih dogodkov in potreb po novih načinih zdravljenja bolnikov z več dejavniki tveganja. Naša najnovejša rešitev so fiksne kombinacije zdravil, ki omogočajo sočasno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in holesterola z eno samo tableto na dan. Taka je npr. fiksna kombinacija rosuvastatina in amlodipina. Letos bomo prvi v Evropi dali na trg še fiksno kombinacijo rosuvastatina in valsartana. Ta zdravila omogočajo prilagajanje zdravljenja bolnikom in na ta način pomagajo izboljšati njihovo sodelovanje ter preprečiti marsikateri srčno-žilni dogodek.

Skupaj z izkušenimi strokovnjaki smo širili zavedanje o pomenu preprečevanja razvoja bolezni srca in žilja in ponovno premikali meje zdravljenja.