16. 11. 2023

Rezultati poslovanja v obdobju januar–september 2023

2 min. branja

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2023 ustvarila prihodke od prodaje v višini 1 milijarde 340,5 milijona EUR, kar je 8 % več kot v enakem lanskem obdobju, dobiček iz poslovanja v višini 320,3 milijona EUR, ki je največji doslej v tem obdobju, in 235,6 milijona EUR čistega dobička. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2023 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Krka-corpo-image-3-w825

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: “V skupini Krka poslujemo uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini trgov. V prvih devetih mesecih smo zabeležili do zdaj največji dobiček iz poslovanja (EBIT), ki se je povečal za 37 %. Ocenjujemo, da bomo v letu 2023 v skupini Krka presegli prodajne načrte in ustvarili za 1 milijardo 770 milijonov EUR prihodkov od prodaje izdelkov in storitev ter čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR.

Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka

v tisoč EUR1–9/20231–9/2022Indeks
Prihodki od prodaje1.340.5361.242.203108
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev1.334.8811.236.531108
Bruto dobiček771.216681.132113
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)398.235314.192127
Dobiček iz poslovanja (EBIT)320.274233.784137
Dobiček pred davkom (EBT)286.610356.18980
Čisti dobiček235.559301.66878
Stroški razvijanja127.344119.481107
Naložbe81.45474.924109

Kazalniki poslovanja skupine Krka

 1–9/20231–9/2022
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje57,5 %54,8 %
EBITDA v prihodkih od prodaje29,7 %25,3 %
EBIT v prihodkih od prodaje23,9 %18,8 %
EBT v prihodkih od prodaje21,4 %28,7 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje17,6 %24,3 %
Donosnost kapitala (ROE)14,8 %19,9 %
Donosnost sredstev (ROA)11,8 %15,3 %
Obveznosti/kapital0,2530,282
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje9,5 %9,6 %

Prodaja

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

      Slovenija,6.5
Jugovzhodna Evropa,14.0
Vzhodna Evropa,32.5
Srednja Evropa,22.8
Zahodna Evropa,20.0
Čezmorska tržišča,4.2
    

Povezane vsebine