13. 9. 2019

Rekordno število raziskovalnih nalog z zavidljivo ravnjo znanja

4 min. branja

Danes smo v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši. Letos so prijavili rekordno število raziskovalnih nalog, občutno pa se je povečalo tudi število sodelujočih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, kar potrjuje pomen in vitalnost Krkine ideje spodbujanja mladih k raziskovanju.

Rekordno število raziskovalnih nalog z zavidljivo ravnjo znanja

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na današnji slovesnosti 83 dijakom podelila Krkine nagrade in Krkina priznanja za 49 raziskovalnih nalog.

Z nagradami in priznanji želimo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako smo tudi letos dvema mentoricama podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat sta to profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 18. oktobra 2019.

V Krki že 49. let neprekinjeno vlagamo v znanje in spodbujamo k ustvarjalnemu delu. Ponosni smo na generacije raziskovalcev, ki so v Krkinih nagradah prepoznali izziv ter z vizijo, vztrajnostjo in trdnim delom stopali po poteh znanosti. Do sedaj smo na različnih ravneh podelili Krkine nagrade 2751 raziskovalcem. Zavedamo se namreč, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov in prav Sklad Krkinih nagrad je brez dvoma eden od pomembnih dejavnikov,  ki že vse od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število srednješolskih raziskovalnih del doslej. Odzvalo se je 83 dijakov iz trinajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 49 raziskovalnih nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretičnega, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tako so danes svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Pred strokovno javnostjo so samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja iz avditorija.

Ključno vlogo pri spodbujanju raziskovalnega dela dijakov imajo brez dvoma profesorji, ki z mentorstvom mlade usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Tako smo tudi letos za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete dvema mentoricama. To pot sta plaketi prejeli profesorica kemije Mateja Godec z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ter profesorica biotehnologije in mikrobiologije mag. Marjetka Kastelic Švab z Biotehniškega centra Naklo.

Vsi prejemniki Krkinih nagrad in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge so objavljeni v sporočilu za javnost.