14. 9. 2018

Raziskovalne naloge dijakov kažejo zavidljivo raven znanja

3 min. branja

Danes smo v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos je 66 dijakov prijavilo kar 37 nalog.

Prejemniki Krkinih nagrad in priznanj.

Krkine nagrade in priznanja sta dijakom podelila predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad. Z nagradami in priznanji želimo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom.

Tako smo tudi letos štirim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 19. oktobra 2018.

qyWrCm3Lsbo

V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedamo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato ni naključje, da je poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Spodbuda mladim za raziskovalno delo je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Naloge mladim raziskovalcem dokazujejo, da so pridobili izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju. Obravnavali so teme z različnih področij in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase, v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje. Tudi letos so dijaki dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate.

Na letošnji razpis je bilo prijavljenih največje število raziskovalnih del doslej. Odzvalo se je 66 dijakov iz devetnajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 37 raziskovalnih nalog. Ne navdušujejo pa le številke, ampak predvsem dejstvo, da naraščata tako kakovost prijavljenih nalog kot tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo.

Poudariti velja, da imajo pri spodbujanju mladinskega raziskovalnega dela ključno vlogo profesorji, ki z mentorstvom dijake usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Prav zato so se lani prvič odločili, da za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelijo posebne plakete tudi mentorjem. Lani je plakete prejelo šest, letos pa štirje mentorji.

Svoje znanje s področja naravoslovnih ved so dijaki predstavili tudi na simpoziju, organiziranem pred slavnostno podelitvijo Krkinih nagrad. Prejemniki nagrad so ob tej priložnosti pred strokovno javnostjo samostojno predstavili svoje projekte in suvereno odgovarjali na vprašanja.

Seznam vseh prejemnikov lahko preberete v sporočilu za javnost.