24. 1. 2023

Prvi na lestvici odličnosti in ugleda

2 min. branja

V raziskavi Odličnost slovenskih podjetij, ki jo že vrsto let izvajajo specializirana podjetja, je Krka ohranila visoke ocene in se med 54 slovenskimi podjetji vnovič uvrstila na prvo mesto. Na vseh ravneh ocenjevanja je bil najodličnejši direktor v Sloveniji predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič.

Krka_odlicnost_ugled

Krka je bila tudi v letu 2022 visoko nad slovenskim povprečjem. Po mnenju poslovne in splošne javnosti je zelo dobro poznano, uspešno, ugledno in družbenoodgovorno podjetje.

Tokrat so prvič ocenjevali posamezne kazalnike in presojali, v kolikšni meri veljajo za podjetje. V štirih ključnih kategorijah – prepoznavnost, uspešnost, uglednost in družbena odgovornost – so anketiranci Krko ocenili višje od povprečja. Raziskava kaže, da k naši prepoznavnosti največ prispevajo prisotnost na trgu oziroma tradicija ter prepoznavnost blagovnih znamk. Na uspešnost najbolj vpliva inovativnost, k ugledu največ prispeva pomembnost podjetja za Slovenijo, največji vpliv v kategoriji družbene odgovornosti pa ima podpora športnim in kulturnim dejavnostim ter humanitarnim akcijam.

JOŽE COLARIČ VNOVIČ NAJUGLEDNEJŠI DIREKTOR 

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič se je uvrstil na vrh lestvice ocenjevanih direktorjev. Dosegel je podobno prepoznavnost kot lani. Ta je nadpovprečna v primerjavi s prepoznavnostjo drugih direktorjev podjetij, vključenih v raziskavo. Poslovna in splošna javnost sta še višje kot lani ocenili njegov ugled, ki pomembno vpliva tudi na ugled podjetja. Kot poudarjajo v raziskavi, ugled predsednika uprave narašča premo sorazmerno z odličnostjo podjetja, enaka povezava je opazna med ocenama njegovega dela in ugleda. Anketiranci so kot zelo dobro ocenili tudi komunikacijo prvega moža Krke z javnostmi.