22. 4. 2018

Preprečimo srčno-žilne dogodke. Ukrepajmo zdaj!

2 min. branja

Bolezni srca in žilja so pri nas in v razvitem svetu glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti, preprečevanje njihovega razvoja pa eden od največjih zdravstvenih izzivov. Pri tem je ključno obvladovanje dejavnikov tveganja, kot sta zvišan krvni tlak in zvišan holesterol.

Obstajajo jasni dokazi, da je vplivanje na dejavnike tveganja za aterosklerozo pri osebah, ki še nimajo klinično izražene bolezni, povezano z manjšim pojavljanjem srčno-žilnih zapletov, kot sta srčna in možganska kap. V številnih raziskavah na velikem številu prebivalcev je bilo nedvomno dokazano, da primarno preprečevanje bolj vpliva na zmanjšanje smrtnosti kot zdravljenje bolezni.

Med 19. in 21. aprilom je v Ljubljani potekal kongres EuroPrevent 2018, prvi strokovni dogodek pod okriljem Evropskega združenja za kardiologijo v Sloveniji. Naše glavno mesto je v tem času gostilo več kot 1200 strokovnjakov z vsega sveta. Glavna tema kongresa je bila: Z dokazi podprta preventiva bolezni srca in žilja. Vseživljenjsko prizadevanje.

Krka se je na kongresu predstavila z razstavnim prostorom in satelitskim simpozijem, na katerem je okoli 400 strokovnjakov sodelovalo pri obravnavi izzivov, ki jih prinaša sočasno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in zvišanega holesterola.

V Krki se zavedamo pomena preprečevanja srčno-žilnih dogodkov in potreb po učinkovitih načinih zdravljenja bolnikov z več dejavniki tveganja. Skupaj s strokovno javnostjo prek preventivne kampanje Prevent ozaveščamo o pomembnosti obvladovanja dejavnikov tveganja za nastanek bolezni srca in žilja. Z bogato ponudbo zdravil za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in zvišanega holesterola omogočamo, da je zdravljenje prilagojeno posameznemu bolniku. Nove meje v preprečevanju razvoja bolezni srca in žilja pa premikamo s svojimi najnovejšimi rešitvami, fiksnimi kombinacijami zdravil, ki omogočajo sočasno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in zvišanega holesterola z eno samo tableto na dan. Prvi v Evropi smo dali na trg fiksno kombinacijo rosuvastatina in amlodipina, letos pa še fiksno kombinacijo rosuvastatina in valsartana.