11. 7. 2024

Predstavitev ocenjenih podatkov o poslovanju v prvem polletju 2024

1 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu danes poteka 30. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2023 in oceno nekaterih podatkov o poslovanju v prvem polletju 2024: »Prvo polovico leta, v katerem praznujemo svojo 70-letnico, smo zaznamovali z nadaljnjim dobrim poslovanjem. Rastli smo v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Ocenjena rast prodaje znaša 7 %, ocenjena prodaja in ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) v prvem polletju pa sta največja v Krkini zgodovini.«

krka-results-1-6-2024

Nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2024 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 17. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje. Glede na oceno poslovanja v prvem polletju 2024 predvidevamo, da bomo do konca leta dosegli načrtovane vrednosti.

Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka

v milijonih EUROcena 1–6/20241–6/2023Indeks
Prihodki od prodaje985,4920,4107
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev980,8916,5107
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)283,7288,698
Dobiček iz poslovanja (EBIT)237,7236,2101
Čisti dobiček221,6170,1130
Kazalniki   
EBITDA v prihodkih od prodaje28,8 %31,4 % 
EBIT v prihodkih od prodaje24,1 %25,7 % 
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje22,5 %18,5 % 

Prodaja

Ocenjena prodaja izdelkov in storitev po regijah

      Slovenija,6.1
Jugovzhodna Evropa,14.0
Vzhodna Evropa,33.9
Srednja Evropa,23.2
Zahodna Evropa,18.8
Čezmorska tržišča,4.0
    

POVEZANE VSEBINE