6. 7. 2023

Predstavitev ocenjenih podatkov o poslovanju v prvem polletju 2023

2 min. branja

V Hotelu Šport na Otočcu je potekala 29. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2022 in oceno nekaterih podatkov o poslovanju v letošnjem prvem polletju. »Rastli smo v vseh prodajnih regijah in v vseh skupinah izdelkov in storitev. Ocenjena rast prodaje v višini 7 % je dobra in presega Krkin strateški cilj. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) se je glede prilagojenega v enakem lanskem obdobju kljub inflacijskim pritiskom povečal še bolj od prodaje, in sicer za 9 %. S tem smo dosegli največji polletni EBIT v Krkini zgodovini. Ocenjeni polletni čisti dobiček v višini 170,1 milijona EUR presega 50 % načrtovanega za celo leto 2023, vendar je manjši kot lani, ko smo imeli velike prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik. Razlika med neto finančnim izidom letošnjega in lanskega leta, ki je bila ob polletju zelo velika, se bo do konca leta predvidoma zmanjšala.«

29-skupscina-krka

Nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2023 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 19. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

Pomembnejši ocenjeni podatki o poslovanju skupine Krka

v milijonih EUROcena 1–6/20231–6/2022Indeks
Prihodki od prodaje920,4857,4107
–  od tega iz pogodb s kupci izdelkov in storitev916,5853,4107
Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)*288,6192,4150
Dobiček iz poslovanja (EBIT)*236,2139,2170
Čisti dobiček170,1236,272
Kazalniki   
EBITDA v prihodkih od prodaje31,4 %22,4 % 
EBIT v prihodkih od prodaje25,7 %16,2 % 
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje18,5 %27,5 % 
* V prvem polletju 2022 je prilagojeni EBITDA znašal 270,1 milijona EUR, prilagojeni EBIT pa 217,0 milijonov EUR. V prvem polletju 2023 je bil EBITDA glede na prilagojeni EBITDA v enakem lanskem obdobju 7 % večji, EBIT pa je bil glede na prilagojeni EBIT v enakem lanskem obdobju 9 % večji.

Prodaja

Ocenjena prodaja izdelkov in storitev po regijah

      Slovenija,6.2
Jugovzhodna Evropa,13.9
Vzhodna Evropa,32.8
Srednja Evropa,23.2
Zahodna Evropa,19.8
Čezmorska tržišča,4.1
    

POVEZANE VSEBINE