29. 3. 2017

Predlagana dividenda za Krkine delničarje za 3,8 % višja od lanskoletne

1 min. branja

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 2,75 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 3,8 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem Krke, d. d., Novo mesto predvidoma 6. julija 2017, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR uporabi:

  • za dividende: 2,75 EUR bruto na delnico (3,8 % rast) 88.722.078,50 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 26.968.210,49 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 26.968.210,49 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 29. marca 2017. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.