8. 4. 2020

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 32,8 % višja od lanskoletne

1 min. branja

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 4,25 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 32,8 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2019. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 9. 7. 2020, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR uporabi:

  • za dividende: 4,25 EUR bruto na delnico: 133.853.648,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 68.508.181,04 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 68.508.181,05 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 8. 4. 2020. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.

Drugi sklepi nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta Krke so se na svoji seji 8. 4. 2020 soglasno odločili, da se do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, donira 30 % prejemkov iz naslova njihovega dela v nadzornem svetu Krke in njegovih komisijah.  Sredstva se namenijo pomoči potrebnim v lokalnem okolju.