6. 4. 2023

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 17,2 % višja od lanske

1 min. branja

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem izplača dividenda v višini 6,60 EUR bruto na delnico, kar je 17,2 % več kot lani.

Nadzorni svet in uprava družbe Krka sta pripravila tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2022. Skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 6. julija 2023, bo posredovan predlog uporabe bilančnega dobička družbe Krka za leto 2022 v višini 408.163.130,14 EUR, in sicer:

  • za dividende 6,60 EUR bruto na delnico 204.443.434,80 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička 101.859.847,67 EUR,
  • za prenos v naslednje leto 101.859.847,67 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 31. marca 2023. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.

POVEZANE VSEBINE