10. 4. 2019

Predlagana dividenda za Krkine delničarje 10,3 % višja od lanskoletne

1 min. branja

Na redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 3,20 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 10,3 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem družbe 4. 7. 2019, posredovan predlog, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR uporabi:

  • za dividende: 3,20 EUR bruto na delnico (10,3 % rast): 101.835.696,00 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 43.815.830,66 EUR,
  • za prenos v naslednje leto: 43.815.830,67 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 10. 4. 2019. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.