22. 3. 2018

Prava moč sinergije

2 min. branja

Pod okriljem Združenja kardiologov Slovenije je v petek, 23. marca, v Novem mestu potekal mednarodni simpozij z naslovom Moč sinergije. Sodelovalo je okoli 100 vrhunskih kardiologov iz 16 evropskih držav. Na interaktivnih predavanjih in delavnicah so na primerih bolnikov iz klinične prakse v primarnem in sekundarnem preprečevanju bolezni srca in žilja obravnavali izzive in priložnosti sočasnega zdravljenja zvišanega krvnega tlaka in zvišanega holesterola.

Simpozija se je udeležilo okoli 100 vrhunskih kardiologov iz 16 evropskih držav.

S Krkino bogato ponudbo zdravil za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in zvišanega holesterola omogočamo, da je zdravljenje lahko prilagojeno posameznemu bolniku. Na voljo so tudi številne fiksne kombinacije zdravil za zniževanje zvišanega krvnega tlaka. Krkina najnovejša rešitev so fiksne kombinacije zdravil, ki omogočajo sočasno zdravljenje zvišanega krvnega tlaka in zvišanega holesterola z eno samo tableto na dan. Prvi v Evropi smo ponudili fiksno kombinacijo rosuvastatina in amlodipina, letos pa tudi fiksno kombinacijo rosuvastatina in valsartana. Vlaganje v razvoj tovrstnih fiksnih kombinacij nadaljujemo, saj tako pomagamo izboljšati sodelovanje bolnikov pri zdravljenju in preprečiti marsikateri srčno-žilni dogodek.