12. 10. 2016

Požarna vaja v Krki

3 min. branja

Stalna skrb za varnost zaposlenih, lokalnih prebivalcev in naravnega okolja

V Krki kot del svoje odgovornosti razumemo tudi skrb za zdravje in varnost svojih zaposlenih kakor tudi skrb za varnost lokalnega prebivalstva ter naravnega okolja, v katerem živimo in delujemo, zato redno skrbimo za usposobljenost in pripravljenost na morebitne naravne in druge nesreče. Tako na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajamo redne požarne in evakuacijske vaje, s katerimi preverjamo svojo pripravljenost in usposabljajo zaposlene, na vajah pa sodelujejo tudi lokalne gasilske enote ter zdravstvene službe.

Požarna vaja v Krki

Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara na osrednji lokaciji v Ločni tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje. V petek, 14. oktobra, pa bo sirena naznanila še Krkino vajo v obratu Sinteza 1 v Krškem.

Z upoštevanjem tehnoloških navodil, z vlaganji v razvoj in izboljšave, z rednimi usposabljanji zaposlenih in s predpisanimi servisnimi vzdrževanji sistemov v Krki zagotavljamo, da je možnost za nastanek nepričakovanih dogodkov v podjetju zelo majhna. Ker pa se zavedamo, da nevarnost kljub različnim ukrepom obstaja, vsako leto organiziramo več vaj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter praktična usposabljanja zaposlenih za uspešno in varno evakuiranje iz objektov. Letos bomo organizirali in izvedli več kot 35 praktičnih usposabljanj zaposlenih v različnih objektih na svojih lokacijah v Sloveniji. 

Za varnost in zdravje zaposlenih ter okoliških prebivalcev skrbimo tudi z vlaganji v opremo, tehnologijo in znanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Visokokakovostna tehnološka oprema, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite in usposobljena lastna Industrijska gasilska enota in Enota za prvo pomoč nam omogočajo hitro in učinkovito posredovanje ob morebitnih izrednih dogodkih.

Krkina požarna vaja je to pot potekala na osrednji lokaciji v Ločni. Po scenariju naj bi zaradi napake zunanjega izvajalca del prišlo do delovne nesreče in požara pri montaži penaste izolacije. Namen vaje je bil preveriti učinkovitost in usklajenost Krkinega varnostnega sistema ter operativnih enot za zaščito in reševanje pri skupnem ukrepanju ob morebitnem izrednem dogodku. Posebno pozornost smo namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob požaru, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev, predvsem pa reševanju ponesrečenih iz ozkih prostorov. Z vajo pa smo preverili tudi, ali imajo zaposleni vsa potrebna znanja za pravilno ukrepanje v primeru resnične nevarnosti (kaj storiti, ko se vklopi alarm), saj se zavedamo, da bomo le tako lahko zagotovili največjo možno varnost ob resničnem nepričakovanem nevarnem dogodku. Gasilci so za prihod na kraj dogodka potrebovali 2 minuti, kar potrjuje učinkovitost in funkcionalnost Krkinega varnostnega sistema.

Podobna vaja, pri kateri bo prišlo do samovžiga snovi, zaradi katerih bo zaposleni utrpel opekline in zastrupitev z dimom, pa bo jutri, 14. oktobra, potekala tudi v obratu Sinteza 1 v Krškem. V drugi oktobra, meseca požarne varnosti, bodo izvedli še vajo v obratu v Ljutomeru. V objektih v Šentjerneju, Bršljinu in Gotni vasi pa smo vaje izpeljali v prvi polovici leta.