22. 5. 2019

Poslovanje skupine Krka v prvem četrtletju

3 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2019 dosegla prodajo v višini 378,5 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 70,3 milijona EUR čistega dobička oziroma 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodaja
Prodajno največja regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 122,1 milijona EUR prodaje in 32,4-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 15 %.

Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s 85,9 milijona EUR in 22,8-odstotnim deležem druga po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje smo dosegli 6-odstotno rast. Sledila je regija Zahodna Evropa s 84,3 milijona EUR prodaje in 22,3-odstotnim deležem v prodaji skupine Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje se je prodaja povečala za 14 %.

V regiji Jugovzhodna Evropa smo prodali za 50,4 milijona EUR izdelkov, kar je 14 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka. V Sloveniji smo dosegli 22 milijonov EUR prodaje, kar predstavlja 5,8-odstotni delež prodaje skupine Krka. Rast je bila 3-odstotna. V regiji Čezmorska tržišča smo prodali za 12,6 milijona EUR izdelkov in dosegli 16-odstotno rast ter 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Skupina Krka je prodala za 314,4 milijona EUR zdravil na recept, kar je 13 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 83,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v vseh regijah, najbolj pa v Vzhodni Evropi (za 18 %), Zahodni Evropi (za 15 %) in Jugovzhodni Evropi (za 14 %).

Med prodajno vodilnimi desetimi zdravili na recept so bila zdravila z valsartanom (Valsacor, Valsacombi, Vamloset, Co-Vamloset, Valarox), perindoprilom (Prenessa, Co-Prenessa, Amlessa, Co-Amlessa), losartanom (Lorista, Lorista H, Lorista HD, Tenloris), atorvastatinom (Atoris), pantoprazolom (Nolpaza), esomeprazolom (Emanera), rosuvastatinom (Roswera), enalaprilom (Enap, Enap H, Enap HL, Elernap), klopidogrelom (Zyllt) in kandesartanom (Karbis, Karbicombi). Vsa ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje povečala za 8 %, smo ustvarili 36,8 milijona EUR (9,7-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov smo ob 7-odstotni rasti prodali za 17,6 milijona EUR (4,7-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 8,5 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju (2,3-odstotni delež v skupni prodaji).

Razvoj in raziskave
V prvem trimesečju leta 2019 smo registrirali dva nova izdelka: zdravilo na recept Atazanavir Krka (atazanavir) v obliki trdih kapsul je namenjeno zdravljenju okužbe s HIV, veterinarski izdelek Awazom (amoksicilin) v obliki praška za zdravljenje bakterijskih okužb pri kokoših, racah in puranih.

Naložbe
V prvem četrtletju 2019 smo v skupini Krka za naložbe namenili 23,7 milijona EUR, od tega 19,6 milijona EUR v obvladujoči družbi. Namenjene so bile predvsem za povečanje proizvodnje in razvoja ter zagotavljanju kakovosti. Vlagali smo tudi v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu.

Zaposleni
V skupini Krka je konec marca 2019 delalo 11.370 ljudi, od tega v tujini 5765, kar je 51 % vseh zaposlenih. 54 % zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 190 je doktorjev znanosti. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo zaposlenih v skupini Krka 12.509, kar je 27 več kot konec leta 2018.

Več informacij je v sporočilu za javnost.