2. 3. 2016

Poslovanje Krke v letu 2015

1 min. branja

Uprava družbe Krka je na novinarski konferenci v četrtek, 3. marca 2016, predstavila nerevidirane izide poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2015.

Poslovanje Krke v letu 2015

V skupini Krka smo prodali za 1.164,6 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 2 % manj kot v letu 2014, količinsko pa predstavlja 3,3-odstotno rast. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 158,2 milijona EUR. V družbi Krka smo prodali za 1.086,5 milijona EUR in ustvarili nerevidirani čisti dobiček v višini 146,3 milijona EUR.

Načrti za leto 2016

V skupini Krka za leto 2016 načrtujemo prodajo v višini 1,210 milijarde EUR, čisti dobiček pa v višini 160 milijonov EUR. Predvidena vrednost naložb je 162 milijonov EUR, namenili pa jih bomo predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti in infrastrukture. Za leto 2016 načrtujemo povečanje števila zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer skupaj za dobre 4 %.

Načrt poslovanja za leto 2016 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje od 2016 do 2020 in je bil pripravljen oktobra 2015. Pripravljen je bil ob upoštevanju določenih predpostavk, kot so cenovni nivoji, tečaji tujih valut in razmere na posameznih trgih, ki so veljale v času priprave plana. V primeru, da bodo dejanski pogoji poslovanja v letu 2016 pomembneje odstopali od upoštevanih predpostavk, lahko tudi dejanski izidi poslovanja odstopajo od načrtovanih.

Letno poročilo 2015 bo objavljeno v četrtek, 7. aprila 2016.

Več v sporočilu za javnost.