30. 8. 2016

Pomagali prizadetim ob poplavah v Makedoniji

1 min. branja

Ob neurju, ki je z obilnimi padavinami in močnim vetrom v začetku avgusta prizadelo Makedonijo, enega naših pomembnih trgov v jugovzhodni Evropi, smo se s pomočjo odzvali tudi v Krki. Za odpravo posledic naravne nesreče smo darovali finančna sredstva v višini nekaj tisoč evrov. Sredstva so namenjena za nakup osnovne materialne pomoči: hrano, higienske pripomočke, pitno vodo, sredstva za dezinfekcijo in nastanitveno opremo v začasnih zavetiščih.

Poplave, zemeljski plazovi in močan veter so predvsem na območju glavnega mesta Skopje in severozahodnem delu države terjali 22 smrtnih žrtev. Povzročili so tudi veliko materialno škodo na stanovanjskih objektih, komunalni, cestni in drugi infrastrukturi, vodnih poteh, kmetijskih površinah in kmetijskih objektih. Zato smo se v Krki, tako kot že večkrat doslej v podobnih okoliščinah, odločili, da v skladu s svojim poslanstvom živeti zdravo življenje, ki je neločljivo povezano tudi s skrbjo za večjo kakovosti življenja in razvojem družbene skupnosti, pomagamo s humanitarno pomočjo.

Sodelovanje z družbeno skupnostjo je pomemben del Krkine tradicije. K razvoju družbenega okolja prispevamo s podporo številnih neprofitnih dejavnosti tako na lokalni kot mednarodni ravni pa tudi z mnogimi dobrodelnimi dejanji. Z razumevanjem in odprtostjo na pomoč priskočimo ljudem, ki jih prizadenejo naravne nesreče ali družbene stiske. Zavedamo se namreč, da sta solidarnost in medsebojna pomoč ključ za napredek družbe.