25. 1. 2024

Ocena Krkinega poslovanja v letu 2023

3 min. branja

Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2023, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Skupina Krka je ustvarila prihodke od prodaje v vrednosti 1 milijarde 806,4 milijona EUR, kar je 88,9 milijona EUR oziroma 5 % več kot v letu 2022. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA) je presegel pol milijarde EUR, njegov delež v prodaji pa znaša 27,8 %. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov znaša 311,2 milijona EUR. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2023 bodo objavljeni v četrtek, 14. marca 2024.

krka-rezultati-2023-w825

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V letu 2023 smo v skupini Krka poslovali uspešno. Z dobrim poslovnim modelom in nenehnim prilagajanjem na različnih področjih poslovanja smo bili kos najrazličnejšim izzivom. Zabeležili smo največjo prodajo v Krkini zgodovini, rast prodaje pa na večini prodajnih trgov. Po ocenah smo kljub inflacijskim pritiskom zabeležili do zdaj največji dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 397,6 milijona EUR, 4 % večji kot lani. Zaradi negativnih tečajnih razlik bo ustvarjeni čisti dobiček predvidoma dosegel 311,2 milijona EUR, kar je 14 % manj kot v letu 2022. Registrirali smo 14 novih izdelkov ter na različnih trgih končali 698 registracijskih postopkov. Naložbe v skupini Krka so znašale 131 milijonov EUR, za letos pa načrtujemo, da bodo še večje, dobrih 150 milijonov EUR.

V letu 2023 smo posodobili in nadzornemu svetu predstavili Strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2024–2028. Glavne cilje smo navedli že v javni objavi novembra 2023. V njej sledimo trajnostnim vidikom in ciljem poslovanja, saj želimo ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolij, v katerih poslujemo. V novembru prejeta odlična trajnostna bonitetna ocena je spodbuda in zaveza za nadaljnji razvoj trajnostnega poslovanja skupine Krka. Verjamemo, da bodo dobro poslovanje prepoznali tudi delničarji.«

Ocena pomembnejših podatkov o poslovanju skupine Krka

v tisoč EUROcena 2023Doseženo 2022Indeks
Prihodki od prodaje1.806.3911.717.453105
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev1.798.9691.708.542105
Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA)502.322488.895103
Dobiček iz poslovanja (EBIT)397.625381.211104
Neto finančni izid–32.51951.862 
Dobiček pred davkom (EBT)365.106433.07384
Čisti dobiček311.174363.66286
Čisti dobiček na delnico – EPS (v EUR)10,0511,6986
Kazalniki   
EBITDA v prihodkih od prodaje27,8 %28,5 % 
EBIT v prihodkih od prodaje22,0 %22,2 % 
EBT v prihodkih od prodaje20,2 %25,2 % 
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje17,2 %21,2 % 

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2023 ustvarili 1 milijardo 806,4 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 799,0 milijonov EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki od prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 88,9 milijona EUR oziroma 5 % večji kot v letu 2022.

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

      Slovenija,6.3
Jugovzhodna Evropa,13.9
Vzhodna Evropa,33.0
Srednja Evropa,22.1
Zahodna Evropa,20.5
Čezmorska tržišča,4.2
    

Povezane vsebine