26. 1. 2023

Ocena Krkinega poslovanja v letu 2022

3 min. branja

Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2022, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. Skupina Krka je ustvarila prodajo v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona EUR, kar je 10 % več kot v letu 2021. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov znaša 361,1 milijona EUR, kar je 17 % več kot v letu 2021. Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2022 bodo objavljeni v četrtek, 16. marca 2023.

Krka-rezultati-poslovanja-2022-w800

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V letu 2022 smo v skupini Krka poslovali uspešno. Z dobrim poslovnim modelom in nenehnim prilagajanjem na različnih področjih poslovanja smo bili kos izzivom, ki jih je prineslo lansko leto. Zabeležili smo največjo prodajo v Krkini zgodovini v vrednosti 1 milijarde 717,5 milijona EUR, kar je 10 % več kot leto prej. Povečali smo jo v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Tudi v letu 2022 smo ohranili veliko dobičkonosnost poslovanja. Ustvarjeni čisti dobiček bo predvidoma dosegel dobrih 361 milijonov EUR, kar je 17 % več kot v letu 2021. Registrirali smo 11 novih izdelkov, in sicer 9 zdravil na recept in 2 izdelka brez recepta, ter zaključili 490 registracijskih postopkov. Naložbe v skupini Krka so znašale 106 milijonov EUR, za letos pa pričakujemo, da bodo večje. Uprava in nadzorni svet sta sprejela trajnostno politiko skupine Krka in strateške cilje za najpomembnejša trajnostna področja, s čimer smo jasno začrtali smer Krkinega trajnostnega razvoja. Verjamemo, da bodo dobro poslovanje prepoznali tudi delničarji in da bo to pozitivno vplivalo na Krkino delnico.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

 Skupina Krka
v tisoč EUROcena 2022Doseženo 2021Sprememba
Prihodki od prodaje1.717.4531.565.802+10 %
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev1.708.5421.560.288+10 %
EBITDA488.160463.625+5 %
EBIT380.348354.788+7 %
Neto finančni izid51.8277.629
Dobiček pred davkom432.175362.417+19 %
Čisti dobiček361.139308.150+17 %
Čisti dobiček na delnico (v EUR)11,629,88+18 %
KAZALNIKI   
EBITDA v prihodkih od prodaje28,4 %29,6 % 
EBIT v prihodkih od prodaje22,1 %22,7 % 
Dobiček pred davkom v prihodkih od prodaje25,1 %23,1 % 
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje21,0 %19,7 % 

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2022 ustvarili 1 milijardo 717,5 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev 1 milijardo 708,5 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki od prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 151,7 milijona EUR oziroma 10 % večji kot v letu 2021.

Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini prodajnih trgov.

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

      Slovenija,6.0
Jugovzhodna Evropa,13.1
Vzhodna Evropa,36.5
Srednja Evropa,21.3
Zahodna Evropa,19.2
Čezmorska tržišča,3.9
    

Povezane vsebine