21. 4. 2021

Obnovimo našo Zemljo

2 min. branja

V Krki se z vso odgovornostjo soočamo z izzivi, kako z manjšo in dolgoročno vzdržno rabo naravnih virov narediti več in kako s stalnim zmanjševanjem emisij prispevati k izboljšanju okolja. To uresničujemo že pri načrtovanju številnih projektov in aktivnosti, v katere vključujemo tudi zaposlene.

Na današnji dan, 22. aprila, že 51. leto zapored zaznamujemo svetovni dan Zemlje. Slogan letošnjega je Obnovimo našo Zemljo. Opozarja nas, da se moramo odločneje spopasti z okoljskimi izzivi, kot so podnebne spremembe, onesnaževanje vod, tal in zraka, čezmerna raba naravnih virov in zmanjševanje biotske raznovrstnosti.

Temu sledimo tudi v Krki. Naši okoljski cilji so celovito obvladovanje sistema upravljanja okolja, trajnostni razvoj, izboljševanje stanja na vseh področjih varstva okolja ter zagotavljanje kakovostnega in zdravega okolja za zaposlene ter vsa živa bitja. Slogan okoljskega akcijskega programa Evropske unije Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta nas vodi tudi v Krki, zato je varovanje okolja zelo pomemben del naše poslovne strategije.

Krkini najpomembnejši dosežki pri varovanju okolja v letu 2020

  • Skupno količino enot obremenitve pri čiščenju odpadnih vod smo zmanjšali za 28,6 %.
  • 1,5 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov smo nadomestili s čisto izpiralno vodo iz proizvodnje.
  • 2,9 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov smo nadomestili z deževnico.
  • V predelavo smo predali 420 ton odpadnega sestavljenega materiala iz aluminija in plastike. Iz njega je nastalo 154 ton aluminija in 245 ton plastike.
  • Količino odloženih odpadkov smo zmanjšali za 10 ton.
  • Emisije CO2 smo v nekaj letih zmanjšali za 17.000 ton, kar je enako, kot če bi posadili 85.000 dreves.
  • S posodobitvijo zunanje razsvetljave v Ločni smo v zadnjih 6 letih skupno nazivno moč zunanje razsvetljave zmanjšali za 47 %.