18. 5. 2023

Objavili rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2023

2 min. branja

Skupina Krka je v prvem četrtletju leta 2023 ustvarila prihodke od prodaje v višini 458,2 milijona EUR, kar je 6 % več kot v enakem lanskem obdobju, in 89,0 milijonov EUR čistega dobička, kar je 2 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal: »V skupini Krka smo tudi v letošnjem prvem četrtletju poslovali uspešno. Prodajo smo povečali v petih prodajnih regijah in na večini naših ključnih trgov. Ohranjamo visoko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki. Čisti dobiček je nekoliko manjši kot v primerljivem lanskem obdobju, razlog pa je v večjih negativnih tečajnih razlikah in večjemu davku od dobička. V tem obdobju smo registrirali 3 nova zdravila in namenili 21,8 milijona EUR za naložbe predvsem v proizvodnjo in razvojno-raziskovalno dejavnost. Krka generira robusten denarni tok iz poslovanja, ki več kot zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in zasledovanje dolgoročne dividendne politike. V ta namen sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se Krkinim delničarjem za leto 2022 izplača dividenda v višini 6,60 EUR bruto na delnico, kar je 17,2 % več kot lani, o čemer bodo delničarji odločali na 29. redni skupščini delničarjev 6. julija 2023.«

Pomembnejši podatki o poslovanju skupine Krka 

v tisoč EUR1–3/20231–3/2022Indeks
Prihodki od prodaje458.184432.468106
– od tega prihodki od prodaje iz pogodb s kupci izdelkov in storitev456.253430.648106
Bruto dobiček279.595249.916112
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA)146.192133.582109
Dobiček iz poslovanja (EBIT)120.094107.299112
Dobiček pred davkom (EBT)106.520105.623101
Čisti dobiček89.01190.71698
Efektivna davčna stopnja16,4 %14,1 % 
Stroški razvijanja43.91441.825105
Naložbe21.84322.70996

Prodaja

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

      Slovenija,6.2
Jugovzhodna Evropa,13.9
Vzhodna Evropa,31.4
Srednja Evropa,24.2
Zahodna Evropa,20.1
Čezmorska tržišča,4.2
    

POVEZANE VSEBINE