14. 3. 2024

Objavili nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2023

3 min. branja

Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2023, ki jih je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1 milijarde 806,4 milijona EUR, kar je 88,9 milijona EUR oziroma 5 % več kot v letu 2022. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka znaša 313,7 milijona EUR. Letno poročilo za leto 2023 bo objavljeno v četrtek, 11. aprila 2024.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2023 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Dosegli smo največjo prodajo in rekorden EBITDA v višini 504 milijonov EUR. Glede na predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2023, ki je bila objavljena januarja, je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta večja za 2,0 milijona EUR oziroma za 2,6 milijona EUR. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti čistega dobička 12,5-odstotna. Zadovoljni smo, da smo kljub zahtevnim razmeram nadaljevali dolgoletno stabilno poslovno in trajnostno rast, da smo prepoznali številne priložnosti ter jih z odzivnostjo in hitrim prilagajanjem uspešno izkoristili.
S Krkinimi izdelki se v več kot 70 državah po svetu zdravi že več kot 100 milijonov ljudi. Verjamemo, da bomo uspešno poslovali tudi v prihodnje.«

Pomembnejši podatki o poslovanju

  Skupina Krka Družba Krka
v tisoč EUR 2023* 2022 Indeks 2023* 2022 Indeks
Prihodki od prodaje 1.806.391 1.717.453 105 1.674.572 1.553.514 108
– od tega prihodki iz pogodb s kupci izdelkov in storitev 1.798.969 1.708.542 105 1.449.739 1.356.075 107
Bruto dobiček 1.026.709 974.393 105 888.427 890.182 100
Dobiček iz poslovanja z amortizacijo (EBITDA) 504.215 488.895 103 402.547 440.086 91
Dobiček iz poslovanja (EBIT) 399.621 381.211 105 322.308 357.870 90
Dobiček pred davkom (EBT) 367.126 433.073 85 329.049 412.258 80
Čisti dobiček 313.732 363.662 86 294.481 348.215 85
Stroški razvijanja 178.582 162.580 110 173.783 158.292 110
Naložbe 131.932 105.974 124 111.751 79.540 140

Kazalniki poslovanja

  Skupina Krka Družba Krka
  2023* 2022 2023* 2022
Bruto dobiček v prihodkih od prodaje 56,8 % 56,7 % 53,1 % 57,3 %
EBITDA v prihodkih od prodaje 27,9 % 28,5 % 24,0 % 28,3 %
EBIT v prihodkih od prodaje 22,1 % 22,2 % 19,2 % 23,0 %
EBT v prihodkih od prodaje 20,3 % 25,2 % 19,6 % 26,5 %
Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 17,4 % 21,2 % 17,6 % 22,4 %
Donosnost kapitala (ROE) 14,5 % 17,9 % 14,0 % 17,7 %
Donosnost sredstev (ROA) 11,5 % 13,9 % 11,5 % 14,1 %
Obveznosti/kapital 0,267 0,257 0,225 0,221
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje 9,9 % 9,5 % 10,4 % 10,2 %

* Podatki za leto 2023 so nerevidirani.

Prodaja

V skupini Krka smo v letu 2023 ustvarili 1 milijardo 799,0 milijonov EUR prihodkov na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje izdelkov in storitev, kar je 90,4 milijona EUR oziroma 5 % več kot v letu 2022. Rast prodaje je bila dosežena na večini prodajnih trgov.

PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV PO REGIJAH

      Slovenija,6.3
Jugovzhodna Evropa,13.9
Vzhodna Evropa,33.0
Srednja Evropa,22.1
Zahodna Evropa,20.5
Čezmorska tržišča,4.2
    

Povezane vsebine