25. 4. 2019

Ob jubileju odkrili skulpturo Krkine deklice z rastočo knjigo

6 min. branja

Le dva dni pozneje kot je Okrajni ljudski odbor Novo mesto leta 1954 izdal odločbo o ustanovitvi Farmacevtskega laboratorija Krka, smo v Krki počastili svoj jubilej – 65-letnico ustanovitve podjetja. Kot je na slovesnosti poudaril predsednik uprave ter generalni direktor Krke Jože Colarič, so generacije inovativnih in ustvarjalnih sodelavcev v 65-letni zgodovini Krki omogočile zrasti v eno najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij.

Akademski kipar doc. mag. Jurij Smole, avtor Krkine deklice z rastočo knjigo, dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče in član upravnega odbora društva Rastoča knjiga, Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik SAZU, prof. dr. Tadej Bajd.

Jubileju smo se poklonili z odkritjem skulpture Krkine deklice z rastočo knjigo, ki smo jo umestili pred najsodobnejšo tovarno trdnih farmacevtskih izdelkov Notol v Novem mestu. Tako kot Rastoča knjiga tudi Krkina rast temelji na prepričanju, da sta ključna znanje in delo. Na slovesnosti sta spregovorila tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), akademik prof. dr. Tadej Bajd in član upravnega odbora društva Rastoča knjiga in idejni oče projekta, dr. Janez Gabrijelčič.

Krka je iz majhnega laboratorija zrasla v veliko mednarodno podjetje. Število zaposlenih se je z leti nenehno povečevalo – od prve peščice v majhnem laboratoriju do današnjih več kot 12.500 sodelavcev, razpršenih v več kot 45 podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta. Skulptura Krkine deklice z rastočo knjigo, ki sta jo na slovesnosti odkrila Krkina mlada, uspešna doktorja znanosti Saša Rožman in Ervin Šinkovec, simbolizira Krko in njene ljudi – strokovnjake, ki s svojim znanjem, zavzetostjo, vztrajnostjo in predanim delom vseskozi stremijo k rasti, razvoju podjetja in k odličnosti. Sporočilo skulpture iz slovenskega kamna Hotavlje, ki jo je izdelal akademski kipar doc. mag. Jurij Smole, je, kot pravi umetnik, da so prav Krkini sodelavci v resnici knjiga, ki se piše in raste.

Kot je v svojem nagovoru povedal dr. Janez Gabrijelčič, idejni oče in član upravnega odbora društva Rastoča knjiga: »Deklica samozavestno in ponosno zre v prihodnost. To svojo držo veže na knjigo, ki jo drži v naročju, s katero bo nenehno rasla. Skuša nam namreč v simbolno dejavni obliki prikazati vsebino in cilje po nenehnem bogatenju znanja na vseh ravneh.« Krkino stremljenje k znanju, je izpostavil tudi predsednik SAZU, prof. dr. Tadej Bajd, ki je poudaril, da Krka znanosti že od ustanovitve namenja posebno pozornost.

Ne glede na zgodovinsko obdobje, v katerem so delovali in živeli, so, kot je na slovesnem dogodku poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič, današnjo Krko ustvarili sodelavci, ki so negovali iste vrednote: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost. V slednjih še danes prepoznavajo trdne temelje Krki lastne poslovne kulture in podjetniške vizije, s katero uresničujejo svoje poslanstvo – ljudem po vsem svetu omogočati zdravo življenje. Zato smo v Krki v skladu s poslanstvom Rastoče knjige na knjigo ob kipu deklice kot prvo misel zapisali Krkino poslanstvo Živeti zdravo življenje. V prihodnosti ji bomo dodajali nove misli, s katerimi se bomo poklonili znanju.

Ob Krkinem jubileju pogled v preteklost pokaže najbolj ključne mejnike Krkinega delovanja – od začetkov poslovanja v tujini, gradnje proizvodnih zmogljivosti na lokaciji v Ločni v Novem mestu do prelomne strateške odločitve, da licenčne izdelke nadomestijo z lastnimi inovativnimi generičnimi izdelki. Krka je od nekdaj vlagala v razvoj in raziskave, gradila tovarne doma in v svetu, pozneje vzpostavljala vertikalno integrirano proizvodnjo in ob tem nenehno širila marketinško-prodajno mrežo.

Danes se uvršča v vrh svetovnih generičnih farmacevtskih proizvajalcev, učinkovito deluje na obstoječih trgih in uspešno vstopa na nove, z novimi naložbami pa svoj položaj še krepi. Močno je prisotna na generičnih farmacevtskih trgih zahodne, srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Svojo prisotnost vse bolj povečuje tudi na čezmorskih trgih, in sicer na območju Srednjega vzhoda, Daljnega vzhoda, Afrike in obeh Amerik. Proizvodne zmogljivosti imamo v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji, svoje izdelke pa bomo proizvajali tudi na Kitajskem. Izvoz predstavlja 93 odstotkov celotne prodaje skupine Krka. »Imamo močno mrežo podjetij in predstavništev v tujini, zunaj Slovenije širimo tudi svoje proizvodne zmogljivosti, s Krkinimi zdravili pa se dnevno zdravi 45 milijonov bolnikov po vsem svetu, za kar so zaslužni nekdanji in sedanjih sodelavci, « poudarja prvi mož Krke.

Danes v razvoj in raziskave vlagamo okoli 10 odstotkov vrednosti letne prodaje. Tudi v prihodnje bodo krepili farmacevtsko-kemijsko dejavnost in ponudbo zdravil na ključnih terapevtskih področjih – predvsem zdravilih za bolezni srca in žilja, zdravilih za bolezni osrednjega živčevja ter zdravilih za bolezni prebavil in presnove. Obenem se osredotočamo na perspektivna področja, kot so protibolečinska in onkološka zdravila, antidiabetiki, antibiotiki in izdelki za zdravljenje HIV/AIDS, vstopali pa bomo pa bodo tudi na nova področja. Tako kot do zdaj bomo tudi v prihodnje uvajali inovativne generične izdelke, kot so fiksne kombinacije dveh ali treh učinkovin, nove jakosti in nove farmacevtske oblike. Vstopamo pa tudi na področje podobnih bioloških zdravil, predvsem na področje zdravil za zdravljenje avtoimunskih bolezni in področje sladkorne bolezni. Obenem bomo krepili izbrana terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, predvsem izdelkov za ljubiteljske živali.

Krkaši smo prepričani, da bomo z znanjem, trdim delom in zaupanjem v prihodnost, pisali nova poglavja prihodnjih desetletij.