26. 5. 2023

Naši uspehi so rezultat predanega dela in inovativnosti zaposlenih

5 min. branja

Tradicionalni Dan Krkinih priznanj vsakič znova dokazuje, da krkašice in krkaše po vsem svetu, ne glede na jezik ali državo, združujejo skupno poslanstvo in vrednote. Tudi letos smo izkazali priznanje vsem, ki so s pripadnostjo podjetju, predanim delom in inovativnostjo ter ustvarjalnim in delovnim presežkom prispevali h Krkinim dosežkom. Plakete smo slovesno podelili letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inovativne dejavnosti. Poleg tega smo podelili kar dve nagradi mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke. Prejeli sta ju direktorica Marketinga mag. Elizabeta Suhadolc in direktorica Upravljanja kakovosti dr. Mateja Vrečer.

krkina-priznanja

»V Krki že od nekdaj poudarjamo močno kulturo skupnih vrednot. Kljub različnim generacijam smo jo znali vedno uporabiti v skupno dobro in rast Krke,« je med drugim poudaril predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, ki je na osrednji slovesnosti na Otočcu čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj in jim izrazil priznanje za njihov prispevek h Krkinemu razvoju.

Podeljeni dve nagradi mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke

Letos sta bili podeljeni kar dve najvišji Krkini priznanji. Nagrado mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke sta za odločilen prispevek h Krkini poslovni uspešnosti in rasti prejeli direktorica Marketinga mag. Elizabeta Suhadolc in direktorica Upravljanja kakovosti dr. Mateja Vrečer.

Obe sta s Krko povezani že več kot 30 let. Pridružili sta se ji v času, ko je bila na poti velikih poslovnih sprememb. Z večinske ponudbe licenčnih izdelkov je prehajala na poslovni model razvoja in prodaje lastnih izdelkov, zaradi česar sta trženje in zagotavljanje kakovosti postajala vse pomembnejša. Obe nagrajenki sta s svojim delom, strokovnostjo, predanostjo, ambicioznimi cilji in uspešnim vodenjem odločilno prispevali k razvoju in krepitvi dveh ključnih področij ter posledično h Krkini poslovni uspešnosti in razvoju družbe od regionalnega do svetovnega proizvajalca zdravil v zahtevnem mednarodnem farmacevtskem okolju.

Jubilej praznuje 675 zaposlenih

Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 675 zaposlenih. Od tega jih v skupini Krka 396 dela 10 let, 100 jih je zaposlenih 20 let, 54 jih je Krki zvestih 30 let, 26 jih v Krki dela že 35 let, 99 pa 40 let.

Plakete za delovni jubilej v Krki so poleg krkašic in krkašev iz Slovenije prejeli tudi zaposleni iz Hrvaške, Nemčije, Poljske, Severne Makedonije, Ruske federacije, Ukrajine, Srbije, Slovaške, Madžarske, Litve, Češke, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Avstrije, Francije, Italije, Kazahstana, Portugalske, Romunije, Španije, Albanije, Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Indije, Moldavije, Mongolije, Turkmenistana in Uzbekistana.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Pripadnost zaposlenih in pozitivno vzdušje v Krki krepimo tudi z izbori najuspešnejših sodelavcev in vodij v letu. Na razpis, ki smo ga marca 2023 objavili v organizacijskih enotah, je prispelo 849 predlogov, in sicer 616 za naj sodelavce in 233 za naj vodje. Komisije v organizacijskih enotah so v skladu s pravili na ravni organizacijskih enot izbrale 47 naj sodelavcev in 18 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2022, in sicer 1 najboljša vodja marketinga, 2 najboljša vodja področja, 1 najboljši interni trener, 4 najboljše vodje blagovnih znamk, 8 najboljših vodij terena, 1 najboljša sodelavka za klinične raziskave, 4 najboljši sodelavci za ključne partnerje in 51 najboljših strokovnih sodelavcev. Nagrade in priznanja je prejelo tudi 7 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil.

Nagrajena inovativna dejavnost

Podelili smo tudi nagrade za inovativno dejavnost. Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Tako smo tudi letos na Dnevu Krkinih priznanj podelili posebne nagrade, in sicer nagrado najboljšemu predlagatelju, nagrado predlagateljem za najboljšo inovativno izboljšavo in nagrado za najboljše inovativne rešitve. Vsako leto podelimo tudi nagrado najboljši organizacijski enoti na področju množične inovativne dejavnosti in vodji organizacijske enote, iz katere je prišlo največ koristnih predlogov in izboljšav.

Negujemo vezi z upokojenimi krkašicami in krkaši

V sredo, 24. maja, torej dva dni pred praznikom krkašic in krkašev, smo se na srečanju Krkinih upokojencev zahvalili 105 zaposlenim, ki so se upokojili v letu 2022. Številni med njimi so bili v Krki zaposleni vso delovno dobo. Predsednik uprave se je vsem zahvalil za prispevek k napredku podjetja in jim izročil spominsko darilo.