5. 6. 2024

Naša Zemlja je naša prihodnost

1 min. branja

Danes, 5. junija, je svetovni dan okolja, največji mednarodni okoljski praznik, ki ga že od leta 1973 zaznamujemo na pobudo Programa Združenih narodov za okolje (UNEP). Letošnje glavne teme so iskanje rešitev za obnovo tal, ustavitev širjenja puščav oziroma dezertifikacije in krepitev odpornosti proti suši. Kampanja, ki poteka pod geslom Naša zemlja. Naša prihodnost. Mi smo generacija obnove., poudarja pomen obnove degradiranih zemljišč za blažitev negativnih učinkov podnebnih sprememb in tudi pomen trajnostnega razvoja. In prav trajnostni razvoj je ena od Krkinih temeljnih usmeritev.

Krka-environment-day-w825

Zavedamo se, da smo uspešni, kadar pozitivno vplivamo tudi na naravno in družbeno okolje. Zavezani smo k nenehnemu zmanjševanju vplivov na naravno okolje ter k učinkovitemu upravljanju  naravnih virov in energije. S tem zagotavljamo zdravo življenjsko okolje za zaposlene, širšo družbo in prihodnje rodove. V zadnjih petih letih smo za varovanje okolja namenili več kot 50 milijonov EUR, od tega 10,9 milijona EUR samo v letu 2023. Neposredni stroški so znašali 8,1 milijona EUR in so vključevali stroške odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki, čiščenja odpadnega zraka, obvladovanja hrupa, monitoringov in okoljskih dajatev ter druge neposredne stroške varstva okolja. V opremo in tehnologijo, ki bosta prispevali k nadaljnjemu zmanjševanju vplivov na okolje, smo vložili 2,8 milijona EUR. Zdaj je največji Krkin okoljski projekt gradnja lastne biološke čistilne naprave v Krškem. Njen zagon je predviden junija 2025.