17. 9. 2020

Največje število raziskovalnih nalog doslej

4 min. branja

Danes smo v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na razpis za jubilejne, 50. Krkine nagrade se je odzvalo rekordno število mladih raziskovalcev. Kar 99 avtorjev je ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravilo 61 raziskovalnih nalog.

Največje število raziskovalnih nalog doslej

To potrjuje, da se ideja Krkinih nagrad vztrajno širi med dijaki in mentorji, ključno pa je, da raste tudi njihova kakovost. Poleg visoke ravni znanja je pri raziskovalnih projektih dijakov čutiti predanost, ustvarjalnost in iznajdljivost. Pri prepoznavanju talentiranih dijakov ter razvijanju in spodbujanju ustvarjalnih idej pa so vsekakor ključni mentorji. Tako smo tudi letos podelili posebne zahvale za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat so prejemnice profesorice Mojca Drofenik Čerček s Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje, mag. Nina Žuman z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Petra Flajnik z Gimnazije Kranj. Času in okoliščinam primerno smo letos poiskali nove načine za nadaljevanje te edinstvene in dolgoletne Krkine tradicije ter simpozij in razglasitev nagrajencev izpeljali na daljavo – prek spletnega medija.

Kot je v svojem nagovoru izpostavil predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič sta spodbuda in podpora mladim raziskovalcem, bodočim vrhunskim strokovnjakom na svojem področju, za Krko že 50 let pomembno poslanstvo.

50-letna kontinuiteta Krkinih nagrad je brez dvoma potrditev Krkinega odnosa do znanja in znanstveno-raziskovalnega dela. Že od ustanovitve se zavedamo, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato smo mlade raziskovalce, željne novih znanj in odkritij, začeli spodbujati zelo zgodaj. Mnogi, ki so za svoje raziskovalne naloge prejeli Krkino nagrado, so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih zaposlenih v Krki. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2883 nagrajencev in prav Sklad Krkinih nagrad je eden od pomembnih dejavnikov, ki že vse od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Vse večji odziv in izjemna kakovost raziskovalnih nalog

Dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je povedal, da so letošnji nagrajenci in mentorji posebej presenetili, ne le s številom, temveč tudi raznovrstnostjo in kakovostjo prispelih nalog, ki so jih izdelali v drugačnih, precej težjih pogojih kot običajno.

Izpostaviti velja tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Dijaki so skupaj z mentorji obravnavali teme z različnih področij naravoslovno-tehničnih usmeritev in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče s pravo zamislijo, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Nekateri med njimi so na razpis prijavili celo po več nalog, kar potrjuje njihovo usmerjenost v raziskovanje in pripravljenost na dodatno delo.

Seznam prejemnikov Krkinih nagrad in priznanj za srednješolske raziskovalne naloge >>>

Predstavitev raziskovalnih nalog na simpoziju letos na daljavo prek spleta

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, pa kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje.

Krkini nagrajenci so svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili na simpoziju, ki pa je letos času in okoliščinam primerno potekal na nekoliko drugačen način. Nagrajenci z 10 slovenskih srednjih šol so svoje raziskovalne naloge tokrat predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah.

459218949