15. 9. 2017

Mladi z raziskovalnim delom dosegajo zavidljivo znanstveno raven

3 min. branja

Danes smo v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili kar 29 nalog. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na slovesnosti 28 dijakom podelila Krkine nagrade za 13 raziskovalnih nalog.

Mladi z raziskovalnim delom dosegajo zavidljivo znanstveno raven

Za spodbudo pri njihovem nadaljnjem udejstvovanju na raziskovalnem področju pa smo 30 srednješolcem, avtorjem 16 raziskovalnih nalog podelili Krkina priznanja. Z nagradami in priznanji želimo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako smo letos šestim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 13. oktobra 2017.

V Krki se že od ustanovitve podjetja zavedamo, da so ustvarjalni strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato ni naključje, da je poslanstvo Krkinih nagrad spodbujati mlade raziskovalce k ustvarjalnosti, raziskovanju in strokovni rasti. Spodbuda mladim za raziskovalno delo je dobrodošla že v osnovnošolskem, še posebej pa v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Z raziskovalnim delom mladi nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, mu dodajajo praktično vrednost ter se usmerjajo v različna področja znanosti. S tem oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa razvijajo tudi zdrav tekmovalni duh ter utrjujejo zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje. Tudi letos so dijaki dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. 

Na letošnji razpis se je odzvalo 58 dijakov iz dvanajstih slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki so prijavili 29 raziskovalnih nalog. Kakovost prispelih nalog je bila na visoki ravni. Posebej pomembno pa je, da so naloge vključevale eksperimentalno delo. Letos je Krkino nagrado prejelo 13 nalog oz. 28 dijakov. Za spodbudo k nadaljevanju raziskovalnega dela pa je 30 dijakov za svoje naloge (16) prejelo Krkina priznanja. 

Pred slavnostno podelitvijo smo organizirali tudi tradicionalni simpozij, na katerem so avtorji najboljših raziskovalnih nalog, prejemniki letošnjih Krkinih nagrad, javno predstavili svoje naloge. Predstavitve so vključevale tudi vprašanja udeležencev simpozija, tako strokovnjakov iz podjetja kot tudi drugih institucij, na katera so avtorji suvereno odgovarjali ter pokazali svoje znanje in sposobnost razmišljanja. Poudariti pa velja, da imajo pri spodbujanju mladinskega raziskovalnega dela ključno vlogo profesorji, ki z mentorstvom dijake usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Prav zato smo na slovesnosti  šestim mentorjem za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete.

Vsi nagrajenci in več informacij v sporočilu za javnost.