12. 10. 2017

Mladi raziskovalci pomembno prispevajo k napredku

3 min. branja

Danes smo v Krki mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela.

Prejemniki 47. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem in članom Krkine uprave dr. Alešem Rotarjem

Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta jih na slovesnosti izročila 32 mladim raziskovalcem, med njimi jih je 5 prejelo veliko Krkino nagrado za raziskovalno nalogo. Med nagrajenci je 15 doktorjev znanosti. S Krkinimi nagradami v Krki mlade že 47 let usmerjamo k ustvarjalnosti v raziskovalnem delu. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2691 mladih raziskovalcev. 

V Krki se že od nekdaj zavedamo, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato smo mlade raziskovalce, željne novih znanj in odkritij, od nekdaj spodbujali. S Skladom Krkinih nagrad tako že od leta 1971 tlakujemo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k izdelkom prihajajočih generacij.

V zborniku, ki smo ga izdali ob tej priložnosti, je predsednik Sklada Krkinih nagrad, dr. Aleš Rotar zapisal: »Ne le vsako področje posebej, tudi širina nas navdaja s prepričanjem, da je napredek plod sistematičnega razmisleka in dela vodstev institucij, mnogih mentorjev in vseh sodelavcev.« Poudaril je tudi, da je skladen in sistematičen razvoj različnih disciplin znanosti za multidisciplinarno panogo, kakršna je farmacija, izrednega pomena.

Za mlade znanstvenike so Krkine nagrade priložnost, ki jim pomaga, da jih v podjetjih in znanstvenih institucija prepoznajo in jim omogočijo razvoj v odlične bodoče strokovnjake, ki bodo s svojim delom bodisi v gospodarstvu bodisi v drugih inštitucijah omogočili še večji družbeni napredek. Pri tem imajo veliko vlogo in odgovornost mentorji, ki mladim pomagajo kritično in objektivno ovrednotiti tako lastne kot tudi tuje znanstvene rezultate.

Krkine nagrade že 27 let spremljajo simpoziji, na katerih so se zvrstili tudi številni mednarodno priznani predavatelji. V zadnjih letih pa so slednji namenjeni najodličnejšim Krkinim nagrajencem, prejemnikom velike Krkine nagrade za raziskovalne naloge, ki svoje delo predstavijo na način, primeren akademskemu okolju. Namen teh simpozijev je prikazati rezultate mladih raziskovalcev njihovim vrstnikom ter strokovnjakov iz podjetja kot tudi drugih institucij.  Mladi doktorji znanosti, avtorji nagrajenih raziskovalnih nalog, so ob koncu svojih predstavitev suvereno odgovarjali na vprašanja udeležencev simpozija ter tako še podkrepili svoje znanje in rezultate svojega raziskovalnega dela.

Več v sporočilu za javnost.