15. 10. 2020

Mlade raziskovalce že 50 let spodbujamo k razvojno-raziskovalnemu delu

15 min. branja

Danes smo v Krki prek spletne povezave razglasili imena mladih raziskovalcev – prejemnikov jubilejnih, 50. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Odziv na razpis je bil letos izjemen; prijavilo se je 93 študentov do- in podiplomskega študija. 

dr. Janja Mirtič

Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom, ki so s kakovostjo in rezultati dokazali odličnost svojega raziskovalnega dela, podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Študentom, ki so sodelovali na razpisu, smo podelili tudi 46 Krkinih priznanj. Med prejemniki je 11 doktorjev znanosti. V 50. letih smo podelili že 2911 Krkinih nagrad. Kakovost in visoka raven znanja potrjujeta, da so mladi raziskovalci dobro pripravljeni na prihodnost. Izvedli smo tudi 30. znanstveni simpozij, ki je to pot potekal na daljavo – tudi prek spleta.

Kot  je v nagovoru ob razglasitvi poudaril predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič, imamo danes v Krki tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja z akademiki, priznanimi znanstveniki ter številnimi strokovnjaki izkušene, dinamične in inovativne ljudi. Kot farmacevtska družba, se namreč zavedamo, da sta za napredek ključna znanje in inovativnost. Za rast podjetja v svojih timih potrebujemo vrhunske multidisciplinarne strokovnjake. Zato s ciljem, da bi prišli v stik z najboljšimi, mlade talentirane raziskovalce s Krkinimi nagradami privabljamo že 50 let.

Naš glavni namen je popularizacija raziskovalnega dela med dijaki, študenti, profesorji in raziskovalci na izobraževalnih ustanovah. Danes so Krkine nagrade v slovenskem prostoru in širše ena najstarejših oblik nagrajevanja mladih raziskovalcev, ki v raziskovanju in odkrivanju novega povezujejo številne posameznike in razvojno-izobraževalne ustanove.

Visoka raven znanja

Dijaki in študenti so se letos odzvali ne le z rekordnim številom, temveč tudi raznovrstnostjo nalog. Njihova kakovost kljub temu, da so jih izdelali v drugačnih, precej težjih pogojih kot običajno, odraža visoko raven. Tako na srednješolski stopnji kot v dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programih je bilo tako po znanstveni kot aplikativni vrednosti na razpis prijavljenih veliko izstopajočih nalog. Njihova tematika je povezana z aktualnimi vejami znanosti, kot so farmacija, kemija, medicina, biokemija, biotehnologija, biologija in druge sorodne vede.

Dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je v zborniku povzetkov raziskovalnih nalog, izdanem ob jubilejni, 50. podelitvi Krkinih nagrad poudaril:  »Znanost in tehnologija sta nam poleg boljšega življenja in številnih priložnosti prinesla tudi vrsto dilem, vprašanj in novih problemov, ki jih moramo rešiti. Rešitve je možno poiskati samo z več znanosti, več in bolj poglobljenimi raziskavami, več in bolj usmerjenim razvojem, več in bolj ustvarjalnim delovanjem. Krkini nagrajenci bodo gotovo uspešno reševali prihajajoče izzive.«

Najboljši predstavili svoje izsledke na 30. simpoziju na daljavo

Letos so svoje raziskovalne izsledke na 30. simpoziju, ki je tokrat potekal prek spleta, predstavili prejemniki velike Krkine nagrade za raziskovalno nalogo dr. Janja Mirtič, dr. Andreja Radman Kastelic, dr. Andraž Lamut, dr. Miha Drev in dr. Miha Virant. S predstavitvijo pa so se jim pridružili še trije prejemniki Krkine nagrade, in sicer dr. Tine Tesovnik, dr. Bojan Papić in Kristjan Skok, ki so v svojih nalogah pokazali visoko raven znanja na svojem področju raziskovanja. Predstavitve, ki smo jih posneli na Univerzi v Ljubljani in na nekaterih fakultetah, je tudi letos vodil član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, prof. dr. Franc Vrečer.

Razglasitev 50. Krkinih nagrad in predstavitve raziskovalnih nalog si lahko ogledate na tej povezavi.

PREJEMNIKI VELIKE KRKINE NAGRADE ZA RAZISKOVALNE NALOGE

dr. MIHA DREV
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani  
Mentorja: izr. prof. dr. Franc Požgan, izr. prof. dr. Franc Perdih

Že med študijem na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani je raziskoval na katedri za organsko kemijo in dokončal magistrski študij. Prešernovi nagradi za raziskovalno nalogo leta 2014 je dve leti kasneje sledila prva Krkina nagrada za magistrsko nalogo. V začetku leta 2020 je doktoriral na katedri za organsko kemijo. Med doktorskim raziskovanjem se je ukvarjal s C–H aktivacijo v pogojih mikrovalovnega segrevanja.

dr. ANDRAŽ LAMUT     
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani    
Mentorja: izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, prof. dr. Danijel Kikelj

Nekdanji državni prvak v znanju kemije je študiral na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani in izobraževanje nadaljeval na podiplomskem doktorskem študiju Biomedicina, smer Farmacija. Kot mladi raziskovalec na Katedri za farmacevtsko kemijo je svoje raziskovalno delo zaokrožil z doktorsko disertacijo s področja protimikrobnih učinkovin. V njej se je posvetil problematiki velike odpornosti mikroorganizmov proti obstoječim načinom zdravljenja.

dr. JANJA MIRTIČ         
Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani    
Mentorica: prof. dr. Julijana Kristl

Navdušenost nad biologijo, kemijo in fiziko jo je pripeljala na Fakulteto za farmacijo v Ljubljani. Po zaključku magistrskega študija farmacije se je na Katedri za farmacevtsko tehnologijo zaposlila kot mlada raziskovalka. Tam je izvajala svoje raziskovalno delo na področju farmacevtske nanotehnologije v okviru doktorskega študija Biomedicina, smer Farmacija. Njeno raziskovalno delo je prispevek k znanju o uporabnosti polielektrolitov za izdelavo dostavnih sistemov in tudi širše. Danes je kot razvojna tehnologinja zaposlena v Krkinem farmacevtskem razvoju.

dr. ANDREJA RADMAN KASTELIC           
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu   
Mentorica: prof. dr. Ines Primožič

Že v zgodnjem študijskem obdobju na zagrebški naravoslovno-matematični fakulteti se je usmerila na področje organske sintezne kemije, kjer deluje tudi kot sodelavka Krkinega Razvoja in raziskav učinkovin. Pri doktorskem delu se je osredotočila na pripravo spojin derivatov kinuklidina, ki so pokazale velik potencial za nadaljnje raziskave tako na področju protimikrobnega delovanja kot zaviranja tarčnih encimov.

dr. MIHA VIRANT          
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani  
Mentor: prof. dr. Janez Košmrlj

Že na dodiplomskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani ga je zanimala uporaba sodobnih instrumentalnih tehnik jedrske magnetne resonance. Na magistrskem in doktorskem študiju se je posvetil raziskavam paladijevih koordinacijskih spojin. V doktorski nalogi pa se je ukvarjal s sintezo novih in bolj učinkovitih ligandov ter študijami reakcijskih mehanizmov.

Prejemniki Krkinih nagrad za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge

 1. dr. Klara Čebular, Institut Jožef Stefan
  mentor: prof. dr. Stojan Stavber
 2. dr. Anita Kotar, Kemijski inštitut Ljubljana   
  mentor: prof. dr. Janez Plavec
 3. dr. Andraž Mehle, Sensum d.o.o
  mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič
 4. dr. Bojan Papić, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani         
  mentorici: dr. Mateja Pate, dr. Darja Kušar
 5. dr. Mateja Šenica, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani     
  mentorja: prof. dr. Franci Štampar, izr. prof. dr. Maja Mikulič Petkovšek
 6. dr. Tine Tesovnik, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana
  mentorja: prof. dr. Tadej Battelino, izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
 7. Klavdija Bastl, IMC University of Applied Sciences Krems
  mentorja: izr. prof. dr. Adam Bass, dr. Rita Seeböck
 8. Črt Dragar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani     
  mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek, izr. prof. dr. Eva Roblegg
 9. Eric Frančišković, University of Copenhagen, Department of Pharmacy
  mentorja: prof. dr. Jörg P. Kutter, dr. Drago Sticker
 10. Jasmina Heric, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
  mentorici: prof. dr. Maja Leitgeb, Maja Čolnik
 11. Andreja Horvat, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani       
  mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, Žane Temova Rakuša
 12. Nina Krištofelc, Institut Jožef Stefan   
  mentorici: prof. dr. Marija Sollner Dolenc, prof. dr. Ester Heath
 13. Neja Kuret, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani       
  mentorici: doc. dr. Anja Klančnik, dr. Jerica Sabotič
 14. Taja Ložar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani       
  mentorici: doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. Tanja Jesenko
 15. Rok Marinič Podbršček, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani 
  mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
 16. Tjaša Pavčnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
 17. Tina Pečarič Strnad, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane
 18. Eva Praunseis, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorja: izr. prof. dr. Janez Mravljak, dr. Jure Hren
 19. Urša Rozman, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane
 20. Kristijan Skok, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
  mentorja: prof. dr. Iztok Takač, izr. prof. dr. Uroš Maver
 21. Žan Smrekar, Kemijski inštitut Ljubljana       
  mentorja: izr. prof. dr. Urban Bren, dr. Janez Konc
 22. Sandi Svetič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani   
  mentorja: izr. prof. dr. Rok Dreu, Teja Brezovar
 23. Svetlana Utroša, Kemijski inštitut Ljubljana   
  mentorja: izr. prof. dr. Robert Roškar, dr. Samo Andrenšek
 24. Uroš Vezonik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
 25. Barbara Vrečer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani     
  mentorja: prof. dr. Aleš Podgornik, dr. Matejka Podlogar

Prejemniki Krkine posebne pohvale za raziskovalno nalogo

 1. dr. Jernej Bobnar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani 
  mentorja: doc. dr. Boštjan Genorio, izr. prof. dr. Robert Dominko
 2. dr. Eva Jarc Jovičić, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana         
  mentor: doc. dr. Toni Petan
 3. dr. Zorica Latinović, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana         
  mentorja: prof. dr. Igor Križaj, doc. dr. Adrijana Leonardi
 4. dr. Mateja Rebernik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: izr. prof. dr. Marko Novinec
 5. dr. Sara Redenšek, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani     
  mentorici: prof. dr. Vita Dolžan, izr. prof. dr. Maja Trošt
 6. dr. Marko Trampuž, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: doc. dr. Blaž Likozar
 7. dr. Katarina Žnidar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
  mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
 8. Luka Ciber, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj
 9. Nina Katarina Grilc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorici: prof. dr. Julijana Kristl, dr. Janja Mirtič
 10. Barbara Hrastar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani       
  mentorici: prof. dr. Tamara Lah Turnšek, dr. Metka Novak
 11. Maša Kastner, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: izr. prof. dr. Bogdan Štefane
 12. Tomaž Kotnik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani       
  mentor: prof. dr. Jurij Svete
 13. Ines Kulašić, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
 14. Jan Meh, Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani         
  mentorji: doc. dr. Miroljub Jakovljević, doc. dr. Nataša Bizovičar, doc. dr. Nataša Kos
 15. Katja Murnc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorici: izr. prof. dr. Petra Kocbek, Tanja Potrč
 16. Katja Schoss, Fakulteta za Farmacijo, Univerza v Ljubljani 
  Mentorica: izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač
 17. Sara Tekavec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorja: izr. prof. dr. Matej Sova, Ana Dolšak

 Prejemniki Krkinega priznanja za raziskovalno nalogo

 1.  dr. Tanja Belčič Mikič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani         
  mentor: doc. dr. Matjaž Sever
 2. dr. Peter Grdešič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani     
  mentor: doc. dr. Ilija German Ilić
 3. dr. Andreja Kežar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani     
  mentorica: izr. prof. dr. Marjetka Podobnik
 4. dr. Katarina Kouter, Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani           
  mentorja: izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, izr. prof. dr. Tomaž Zupanc
 5. dr. Barbara Petovar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru         
  mentor: izr. prof. dr. Matjaž Finšgar
 6. dr. Gregor Podrekar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
  mentor: doc. dr. Dejan Tomaževič
 7. dr. Tamara Serdinšek, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru         
  mentorji: prof. dr. Igor But, doc. dr. Jurij Dolenšek, izr. prof. dr. Andraž Stožer
 8. dr. Luka Žnideršič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentorici: prof. dr. Helena Prosen, dr. Anita Mlakar
 9. Špela Bohinec, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
  mentorja: prof. dr. Zdenko Časar, Andrej Šterman
 10. Urša Čerček Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani   
  mentor: prof. dr. Boris Rogelj
 11. Vita Čivnik, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani   
  mentorici: doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, dr. Urška Kuhar
 12. Neža Drofenik, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani       
  mentor: doc. dr. Krištof Kranjc
 13. Marko Gabrovšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor: prof. dr. Janez Košmrlj
 14. Simona Gričar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani       
  mentor: prof. dr. Iztok Turel
 15. Jan Hočevar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentorja: izr. prof. dr. Jernej Iskra, dr. Janja Zule
 16. Mišel Hozjan, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor: izr. prof. dr. Uroš Grošelj
 17. Larisa Janžič, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
  mentorja: prof. dr. Gregor Serša, dr. Maša Bošnjak
 18. Jakob Jeriha, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani     
  mentorja: prof. dr. Vita Dolžan, prof. dr. Nikola Bešič
 19. Lea Kastelec, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentorja: izr. prof. dr. Mitja Kolar, doc. dr. Gregor Novljan
 20. Jan Kejžar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani       
  mentorici: prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, prof. dr. Nives Ogrinc
 21. Polona Klemenčič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani 
  mentorica: doc. dr. Marina Klemenčič
 22. Marko Kočevar, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani       
  mentor: doc. dr. Jurij Trontelj
 23. Stanko Kramer, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru     
  mentorja: prof. dr. Peter Krajnc, dr. Muzafera Paljevac
 24. Jaka Kranjc, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 
  mentorja: izr. prof. dr. Janez Ilaš, prof. dr. Remy Loris
 25. Katja Krivic, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani 
  mentorja: prof. dr. Joško Osredkar, dr. Hugon Možina
 26. Danijel Lavrič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru       
  mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, doc. dr. Maša Knez Hrnčič
 27. Mitja Lindič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani   
  mentorja: prof. dr. Joško Osredkar, doc. dr. Janez Vodičar
 28. Ana Lisac, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor: prof. dr. Aleš Podgornik
 29. Teo Makoter, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru
  mentorici: doc. dr. Petra Kotnik, doc. dr. Maša Knez Hrnčič
 30. Katja Malenšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani     
  mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
 31. Gaja Markovič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  mentorici: prof. dr. Mateja Erdani Kreft, doc. dr. Nataša Resnik
 32. Aljaž Pirnat, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani   
  mentorici: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, doc. dr. Maruša Debeljak
 33. Tjaša Podlogar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani       
  mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
 34. Karmen Pogačar, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani       
  mentorici: prof. dr. Kristina Gruden, dr. Anna Coll Rius
 35. Janja Skok, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani     
  mentorici: prof. dr. Maja Čemažar, Simona Kranjc Brezar
 36. Maša Štrakl, Zdravstvena Fakulteta, Univerza v Ljubljani   
  mentorici: doc. dr. Mojca Jevšnik, doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
 37. Tilen Urbančič, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani         
  mentor: doc. dr. Rok Frlan
 38. Anja Vombergar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani       
  mentorici: izr. prof. dr. Petra Hudler, Pia Pužar Dominkuš
 39. Tisa Ževart, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
  mentor: doc. dr. Martin Gazvoda
 40. May Žitnik, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani     
  mentorja: prof. dr. Mitja Kos, Milena Radoha Bergoč
 41. Karmen Mirtič, Nina Rešetič, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  mentorici: doc. dr. Jožica Ježek, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj
 42. Metka Kovac, Nina Kokalj, Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru
  mentorja: prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, izr. prof. dr. Uroš Maver
 43. Tim Hropot, Matic Kolar, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  mentorja: doc. dr. Sergej Pirkmajer, Klemen Dolinar