15. 12. 2021

Milijon dobrih dejanj za srečo

7 min. branja

V Krki uspehov ne merimo le skozi denar. V ospredje postavljamo trajnostne vrednote, kot so nesebična pomoč, spoštovanje in sočutje, ter si hkrati prizadevamo, da jih v največji meri delimo z okoljem. S svojim dobrodelnim delovanjem želimo vplivati na družbo, jo narediti bolj čutečo, dojemljivo za sprejemanje drugačnih, razumevanje starejših in dobrobit vseh živih bitij.

Prostovoljstvo je v 67 letih postalo neločljiv del Krkine kulture. V podjetju je več kot 1500 krvodajalcev, številni krkaši pa se prostovoljno udejstvujemo na mnogih humanitarnih področjih. Že vrsto let sodelujemo v pokroviteljskih odborih specialnih ustanov ali pa smo člani različnih zvez in društev ter prostovoljci v domovih za starejše občane, šolah s prilagojenim programom in različnih dobrodelnih ustanovah. Od leta 2012 svoje dobrodelne dejavnosti združujemo tudi v družbeno odgovorni akciji Krkin teden humanosti in prostovoljstva, s katero se je prostovoljstvo dobro razširilo med nas. V osmih letih sta srčnost in solidarnost povezali več kot 8000 krkašev-prostovoljcev, ki so svojo pomoč na tak ali drugačen način nudili mnogim ljudem in tudi živalim.

Med nami je vsako leto več Krkinih prostovoljcev – srčnih ljudi, ki so navdih, spodbuda in vera, da z dobrimi dejanji skupaj lahko pomagamo.

V letošnje tople zgodbe smo povezali naše dolgoletno sodelovanje z DSO Novo mesto, OŠ Dragotina Ketteja in VDC Novo mesto ter ga predstavili v videu. Vabljeni k ogledu.

Prostovoljstvo v nas prebuja socialni čut in odgovornost, skrb za družbeno in naravno okolje, nas povezuje in tako prispeva k oblikovanju Krkine organizacijske kulture. Med nami je vsako leto več Krkinih prostovoljcev – srčnih ljudi, ki so navdih, spodbuda in vera, da z dobrimi dejanji skupaj lahko pomagamo. Največkrat sta potrebna le energija in čas, finančni vložek je v takšnih primerih največkrat zanemarljiv. Medčloveške vezi in zgodbe, polne čustev in osebnih doživetij, pa so neprecenljive. In to je tisto, kar nas povezuje.

Vodstvo nas spodbuja k prostovoljnemu delu tako s podporo Krkinih pokroviteljskih odborov, v katerih delujejo krkaši, kot z dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič pravi: »Prostovoljstvo ni le pomoč drugemu, ampak nam pomaga osebnostno rasti ter nam daje občutek vključenosti in pripadnosti. Povezuje nas kot sodelavce in ljudi. Občutkov ob prvem srečanju s prostovoljstvom ne pozabimo nikoli.«

Da bi se počutili kot doma

Pred 40 leti smo se v Krki odločili za pokroviteljstvo Doma starejših občanov Novo mesto. Zavezali smo se, da bomo s stanovalci in zaposlenimi v domu spletli tesno sodelovanje, jim nudili pomoč, vzgajali mlade generacije za skrb in spoštljiv odnos do starejših ter prispevali k dobremu počutju vseh stanovalcev in sodelavcev doma.

Krka si kot pokroviteljica doma prizadeva pomagati s podporo za razvoj in kakovost domskih storitev – tako z različnimi zdravstvenimi pripomočki kot s finančnimi sredstvi. Direktorica DSO Novo mesto Milena Dular pove, da so hvaležni za vse Krkine donacije: »S Krkino pomočjo smo izvedli veliko prenov in kupili številne pripomočke, ki omogočajo izvajanje različnih terapij, od laserja do terapevtskega kolesa, prek 50 negovalnih postelj in druge opreme, česar sami ne bi mogli zagotoviti. Krka nam je na pomoč priskočila tudi v najtežjih trenutkih epidemije.« Najnovejša domska pridobitev, ki jo je podprla Krka, bo sprostitvena terapevtska soba, namenjena fizioterapiji in delovni terapiji.

Na drugi strani pa so Krkini prostovoljci, ki z majhnimi dejanji v dom prinašajo domačnost. Marko Gorenc, predsednik pokroviteljskega odbora DSO Novo mesto, poudarja: »Navdihuje že dejstvo, da si povezan s skupino ljudi, ki je pripravljena nesebično delovati v korist drugega. Prostovoljci se radi družimo s stanovalci. Velik poudarek namenjamo osebnim odnosom. Z našimi prostovoljnimi dejavnostmi ne le povezujemo krkaše, temveč širimo mrežo naših poznanstev s stanovalkami in stanovalci doma, s katerimi spletamo tudi tesna prijateljstva.«

Članice in člani pokroviteljskega odbora svojo dejavnost izvajajo skozi celo leto. Vsak od stanovalcev prejme rojstnodnevno voščilo in novoletno darilo, stanovalkam ob dnevu žena podarijo nagelj. V štirih desetletjih so organizirali številne dejavnosti, kot so računalniški tečaji, različna predavanja, delavnice, srečanja in podobno. Z dogodki in dejavnostmi, ki jih vsako leto dopolnjujejo, prispevajo k dobremu počutju stanovalcev in čim bolj barvitemu vsakdanu domskega življenja.

»Prostovoljci se radi družimo s stanovalci. Velik poudarek namenjamo osebnim odnosom,« poudarja predsednik pokroviteljskega odbora DSO Novo mesto Marko Gorenc.

Za čim bolj samostojno življenje in občutek sprejetosti

Sodelovanje Krke z Osnovno šolo Dragotina Ketteja v Novem mestu, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami, ima že dolgo tradicijo. Začetki segajo v šolsko leto 1974/75, ko je Krka šoli odstopila denar, ki ga je prejela za svoj izum. Pozneje je otrokom in strokovnemu osebju pomagala z nakupom aparata za razvoj govora, dvigala, sredstvi za nakup računalnikov za računalniško učilnico, igral, multisenzorne sobe, interaktivnih tabel in drugih pripomočkov za kakovostno učenje pa tudi sprostitev. Razveselila jih je tudi z organizacijo ogleda smučarskih poletov v Planici. Letos pa jim bo pomagala pri opremljanju učilnice za poučevanje tehnike in tehnologije.

Vse od leta 1977 v šoli deluje tudi Krkin pokroviteljski odbor. Njegovi člani, generacije predanih Krkinih prostovoljcev, si že skoraj 45 let prizadevajo, da se otroci v šoli dobro počutijo. Predsednica odbora Marjana Uhan izpostavi: »V tem času se je zvrstilo veliko otrok in tudi veliko sodelavcev šole ter članov in članic pokroviteljskega odbora. Trudimo se, da otrokom omogočimo pomoč pri učenju, jim olepšamo šolske dni in tudi življenje.«

Zanje so prostovoljci organizirali številne dejavnosti, ki zajemajo strokovne, izobraževalne in terapevtske vsebine pa tudi kulturne, športnorekreacijske in družabne vsebine ter medsebojna druženja. Tako so denimo vodili plesne tečaje, gasilski in nogometni krožek, šolo smučanja, organizirali potopisna predavanja in podobno. Vsako leto otroke obdarujejo za novoletne praznike in ob koncu šolskega leta. Kot pravijo v OŠ Dragotina Ketteja, se po Krki na njihovi šoli imenuje več stvari: Krkin izlet, Krkina predstava, Krkina darila, Krkina igrala …

Ob tem ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto Vida Marolt izpostavi: »S pomočjo Krke smo postali sodobno opremljena šola. A sodelovanje s Krko ne pomeni zgolj finančne pomoči, ampak tudi nesebično osebno pomoč Krkinih prostovoljcev. Našim otrokom to zelo veliko pomeni, saj začutijo sprejetost in človeški stik.«

»Trudimo se, da otrokom omogočimo pomoč pri učenju, jim olepšamo šolske dni in tudi življenje,« poudarja predsednica Krkinega pokroviteljskega odbora OŠ Dragotina Ketteja Marjana Uhan.

Dolgoletno sodelovanje tudi z VDC Novo mesto

Dolgoletno sodelovanje nas povezuje tudi z Varstveno delovnim centrom Novo mesto. Podpiramo jih z donacijami posameznih projektov in nakupom njihovih izvirnih ročno izdelanih izdelkov, redno pa se z njihovimi varovanci družimo tudi v sklopu Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. Eno naših najpomembnejših sodelovanj pa je pravzaprav poslovne narave. Za krkaše in naše poslovne partnerje so namreč izdelali že več novoletnih daril. Tudi letošnje.