23. 9. 2022

Krkino spoštovanje in podpora Knafelčevi belo rdeči piki

3 min. branja

Očetu znamenitega rdeče-belega kroga Novomeščanu Alojzu Knafelcu smo v sodelovanju s  Planinsko zvezo Slovenije, Mestno občino Novo mesto in PD Krka Novo mesto na stičišču Pugljeve ulice in Župančičevega sprehajališča v središču Dolenjske slovesno postavili ter 18. septembra 2022 slavnostno odkrili spominsko obeležje.

ZDS_0940-w825
Od leve stojijo: predsednik PD Krka Novo mesto Boštjan Grobler, župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik PZS Jože Rovan, vodja področja v Službi za odnose z javnostmi Ljudmila Kastelec in vodja odbora za planinske poti MDO Dolenjske in Bele Krajine Mladen Živković (Foto: Zdravko Damjanovič – Somy)

Odločitev, da bomo podprli praznovanje 100-letnice Knafelčeve markacije, ni bila težka. Prav tako kot naš zeleni okrogli znak Krka simbolizira kakovost, varnost in učinkovitost naših farmacevtskih izdelkov za milijone uporabnikov, Knafelčevo obeležje pomeni varnost in vzbuja spoštovanje do slovenskih gora in njihovih skrbnikov – markacistov in planincev.

Knafelčeva markacija je zagotovo najbolj prepoznaven simbol Planinske zveze Slovenije (PZS), že 100 let nas varno vodi po planinskih poteh. Avtor te markacije je kartograf, planinec in oskrbnik Koče pri Triglavskih jezerih Alojz Knafelc, rojen leta 1837 v Šmihelu pri Novem mestu, umrl je leta 1937 v Ljubljani. Knafelc, načelnik markacijskega odseka Slovenskega planinskega društva (SPD), je leta 1922 z objavo Navodil za markiranje potov v Planinskem vestniku uveljavil enoten sistem označevanja planinskih poti SPD, ki je v veljavi še danes.

Knafelčeva markacija je od leta 2007 zaščitena z Zakonom o planinskih poteh, s pomočjo katerega so le-te postale del javne infrastrukture Slovenije. Od leta 2016 pa je Knafelčeva markacija tudi zaščitena blagovna znamka.

Obeležje ob 100. obletnici Knafelčeve markacije je delo arhitekta Igorja Merlina. Glavni pobudnik postavitve obeležja je nekdanji dolgoletni predsednik PD Krka Novo mesto Anton Progar, z namenom, da se izjemno Knafelčevo delo izpostavi tudi v lokalnem okolju. Spomenik stoji v centru Novega mesta, od koder se planinske poti za katere skrbi društvo, razprostirajo praktično v vse smeri.

Spoštovanje in podporo označevanju planinskih poti smo v Krki pokazali že z družbeno odgovorno akcijo V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove, 17 priljubljenih planinskih poti po Sloveniji je dobilo častni naziv »Krkina planinska pot«. Vse od začetka akcije financiramo tudi redno vzdrževanje omenjenih poti in obnovo ob večjih naravnih ujmah. PD Krka Novo mesto, katerega generalni pokrovitelj smo od leta 2009, je skrbnik Krkine planinske poti od Šumečega potoka do Trdinovega vrha na Gorjancih. Spremljamo vse dejavnosti društva, sodelovali smo tudi pri vseh večjih obnovah in posegih na Planinskem domu pri Gospodični in s tem poskrbeli za dobro počutje planink in planincev.

ZDS_0958-w825
Vodja odbora za planinske poti za Dolenjsko in Belo krajino je Mladen Živkovič, ki je ob odkritju spominskega obeležja nanj narisal Knafeljčevo markacijo.