15. 9. 2016

Krkine nagrade: spodbuda mladim za raziskovalno delo

2 min. branja

V Krki smo danes s podelitvijo Krkinih nagrad srednješolskim raziskovalcem znova spodbudili zavezanost mladih k učenju in raziskovanju. Projekt, ki se je v širšem slovenskem prostoru uveljavil kot prvi te vrste, organiziramo že 46 let.

Krkine nagrade: spodbuda mladim za raziskovalno delo

Tudi letos so mladi dokazali, da je mogoče z dobro idejo, jasnim ciljem, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Skupini 2577 Krkinih nagrajencev, ki so doslej prejeli Krkine nagrade, se je pridružilo še 23 srednješolcev z 12 deli. Prispele naloge so vedno bolj kakovostne, letos pa so dijaki prijavili največje število raziskovalnih del do sedaj. 50 dijakinj in dijakov iz 11 slovenskih gimnazij in srednjih strokovnih šol je ob pomoči mentorjev in somentorjev na razpis prijavilo kar 28 raziskovalnih nalog. V Krki poudarjamo, da so za množičnost in kakovost prijavljenih nalog v veliki meri zaslužni mentorji in starši, ki mladim pomagajo prepoznati vrednost raziskovalnega dela.

Z usmerjanjem mladih k ustvarjalnosti in raziskovanju želimo v Krki spodbuditi stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu in tlakovati pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom prihajajočih generacij. Mladi so z letošnjimi projekti sledili tema ciljema ter tako pridobili številna znanja in izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju. Obravnavali so teme z različnih področij in pri delu upoštevali tudi multidisciplinarno naravnanost, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo.

Več o nagrajencih v sporočilu za javnost.