31. 5. 2019

Krkina priznanja – praznik krkašev

5 min. branja

Tradicionalni dan Krkinih priznanj vsakič znova dokazuje, da Krkine sodelavce po vsem svetu, ne glede na jezik ali državo, združujejo skupno poslanstvo in vrednote. Tudi letos smo izkazali priznanje vsem tistim, ki so s pripadnostjo podjetju, predanim in zavzetim delom ter inovativnostjo prispevali k dosežkom Krke in dosegli svoj osebni delovni in ustvarjalni presežek.

Medicinska direktorica ter direktorica Strateškega marketinga Breda Barbič-Žagar, dr. med. (levo) in direktorica Sektorja za nove izdelke Suzana Kolenc s predsednikom uprave in generalnim direktorjem Jožetom Colaričem.

Plakete smo slovesno podelili letošnjim jubilantom, naj sodelavcem in naj vodjem ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inventivne dejavnosti. Prav tako smo letos podelili kar dve nagradi mag. Borisa Andrijanič za izjemne dosežke. Prejeli sta ju direktorica Sektorja za nove izdelke Suzana Kolenc in medicinska direktorica ter direktorica Strateškega marketinga Breda Barbič-Žagar, dr. med.

V Krki se zavedamo, da so ključ Krkinega uspeha ljudje, ki dosežke podjetja zaznamujemo s svojim delom, znanjem in zavzetostjo. To je bil eden izmed poudarkov predsednika uprave in generalnega direktorja Jožeta Colariča, ki je v slovesnem nagovoru na osrednji slovesnosti na Otočcu čestital vsem letošnjim prejemnikom Krkinih priznanj in jim izrazil priznanje za njihov prispevek k razvoju Krke.

Letos dve nagradi mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke

V letošnjem letu sta bili podeljeni kar dve najvišji Krkino priznanji. Nagrado mag. Borisa Andrijaniča za izjemne dosežke sta za odločilen in izjemen prispevek h Krkini poslovni uspešnosti in rasti prejeli direktorica Sektorja za nove izdelke Suzana Kolenc in medicinska direktorica ter direktorica Strateškega marketinga Breda Barbič-Žagar, dr. med. Kolenčeva je skupaj s svojimi sodelavci pomembno prispevala k rasti Krkine palete novih izdelkov, ki se je v zadnjih desetih letih povečala za več kot 200 novih izdelkov, od katerih je Krka z več kot 40-imi uspela na trg vstopiti pred konkurenco. Barbič-Žagarjeva pa je s svojim strokovnim znanjem in poznavanjem medicinskih smernic ter najnovejših medicinskih dognanj pomembno prispevala k oblikovanju Krkine izdelčne strategije. S svojim delom sta pomembno prispevali k rasti prodaje in utrjevanju Krkinega položaja enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

S Krkino rastjo vse več jubilantov

Število zaposlenih se z leti stalno povečuje – od majhne skupine farmacevtov, ki je začela z delom v majhnem laboratoriju do današnjih več kot 12.500 sodelavcev, razpršenih v več kot 45 podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta. Generacije inovativnih in ustvarjalnih sodelavcev so Krki v 65. letih omogočile zrasti v eno največjih in najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij. Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 736 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 425 dela 10 let, 49 je zaposlenih 20 let, 68 jih je Krki zvestih 30 let, 119 jih v Krki dela že 35 let, 75 pa 40 let.

Plakete za jubilejno zavezanost Krki so poleg slovenskih prejeli tudi sodelavci iz Poljske, Ruske federacije, Ukrajine, Kazahstana, Uzbekistana, Azerbajdžana, Romunije, Madžarske, Slovaške, Latvije, Litve, Moldavije, Belorusije, Češke, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Kosova, Makedonije, Portugalske, Avstrije, Nemčije, Mongolije in Kitajske. Jubilanti so simbol pripadnosti podjetju.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Pripadnost zaposlenih in pozitivno klimo v Krki krepimo tudi z izbori najuspešnejšega sodelavca in vodje leta. Tako je bilo letos na nivoju organizacijskih enot izbranih 48 naj sodelavcev in 17 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2018, in sicer 49 najboljših strokovnih sodelavcev, 3 najboljše marketinške vodje, 5 najboljših vodij blagovnih znamk, 10 najboljših vodij terena, 2 najboljša vodja področja in 1 najboljši interni trener. Nagrade, pohvale in priznanja pa je prejelo tudi 5 najuspešnejših sodelavcev na področju registracije zdravil v letu 2018.

Priznanja za naj vodje, naj sodelavce, marketinške nagrade in priznanja za delo na področju registracije zdravil so poleg sodelavcev iz Slovenije prejeli tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini, in sicer iz Poljske, Ruske federacije, Bolgarije, Madžarske, Armenije, Romunije, Nemčije, Litve, Moldavije, Belorusije, Ukrajine, Slovaške, Češke, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Italije, Združenega kraljestva, Irske in Portugalske.  Nagrade s področja registracije zdravil pa tudi sodelavci iz Madžarske, Švedske, Albanije in Belorusije. To potrjuje mednarodno naravnanost Krke in njeno dolgoletno širitev in utrjevanje poslovne mreže v tujini.

Nagrajena inventivna dejavnost

Ob tej priložnosti smo podelili tudi nagrade za inventivno dejavnost. Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Izbrani predlagatelji dobijo na Dnevu Krkinih priznanj posebna priznanja, predlagatelje nagradimo s praktičnimi nagradami, enkrat na leto organiziramo srečanje vseh predlagateljev, ob novem letu pa se predsednik uprave vsem predlagateljem v pismu zahvali za njihov prispevek in jim podari praktično darilo.

Tako smo tudi letos na Krkinih priznanjih podelili posebne nagrade, in sicer: nagrado za najboljši koristni predlog, nagrado najboljšemu predlagatelju ter nagrado za najboljšo izboljšavo. Konec leta pa zdaj že tradicionalno na srečanju vseh predlagateljev podelimo tudi nagrado tudi vodji organizacijske enote, v kateri je bilo podanih največ koristnih predlogov in izboljšav.