30. 5. 2021

Krkina najpomembnejša konkurenčna prednost so ljudje

7 min. branja

V Krki smo tudi letos organizirali tradicionalni Dan Krkinih priznanj, na katerem smo izkazali priznanje vsem sodelavkam in sodelavcem, ki vidno prispevajo h Krkinim dosežkom. Zaradi okoliščin smo od 24. maja do 3. junija organizirali kar 24 manjših slovesnih prireditev. Osrednja prireditev, na kateri smo podelili priznanja jubilantom 40-letnikom, naj sodelavcem in naj vodjem, izbranim na ravni skupine Krka ter sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inovativne dejavnosti, je letos sicer v manjšem obsegu tradicionalno spet potekala na Otočcu v petek, 28. maja. Minulo sredo smo se za minulo delo in pripadnost zahvalili tudi vsem krkašem, ki so se upokojili v lanskem letu. Prireditve so potekale skladno z veljavnimi ukrepi NIJZ za zaščito pred okužbo s koronavirusom.

Krkina najpomembnejša konkurenčna prednost so ljudje

Krka je v skoraj sedmih desetletjih svojega obstoja ustvarila trdno in edinstveno kulturo podjetja, s katero je močno vpeta v mednarodni prostor. Zavedamo se, da kakovost ustvarjajo zaposleni, ne postopki in sistemi, zato ustvarjamo okolje, v katerem poslovne rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi. Verjamemo v znanje, delo, sodelovanje in pripadnost, zato vsako leto nagradimo in se zahvalimo za njihov prispevek tako sedanjim kot upokojenim sodelavcem.

Na osrednji slovesnosti na Otočcu je izbrane sodelavke in sodelavce na nivoju skupine Krka nagovoril predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič. Z video nagovorom pa je izkazal spoštovanje in izrazil zahvalo za njihov prispevek h Krkinim dosežkom tudi sodelavcem na vseh 23 manjših prireditvah, ki so potekale na nivoju organizacijskih enot. Med drugim je povedal: »Tradicija, ki  smo jo ustvarili skupaj, ter dobre lastnosti in veščine nam že 67 let omogočajo, da v Krki sprejemamo prave odločitve in uspešno premagujemo različne ovire. Krkaši vseh generacij vedno znova dokazujemo visoko kakovost na vseh ravneh delovanja, strokovno usposobljenost in stalno željo po novem znanju. Odprti smo za spremembe ter hitro in učinkovito iščemo nove poti. Pri tem so nam v pomoč naše vrednote, ki so v središču naše organizacijske kulture in prek katerih se kaže naša identiteta. Zavedamo se, da je spoštljiv medsebojni odnos in odnos do naših partnerjev – kupcev, delničarjev, dobaviteljev in vseh drugih deležnikov –  ključ za partnerstvo in zaupanje. Po 67 letih našega delovanja se slednje odraža v zaupanju več kot 50 milijonov bolnikov v naše izdelke in to je tisto, kar nam prinaša napredek in rast.«

Jubilanti so simbol pripadnosti podjetju

Število zaposlenih se z leti stalno povečuje – od majhne skupine devetih sodelavcev, ki je začela z delom v majhnem laboratoriju, do današnjih skoraj 13.000 sodelavcev, razpršenih v podjetjih in predstavništvih na različnih koncih sveta. Generacije inovativnih in ustvarjalnih sodelavcev, ki so prispevale h Krkini rasti v eno največjih in najuspešnejših generičnih farmacevtskih podjetij na svetu, potrjujejo, da za doseganje rezultatov niso dovolj le zapisane strategije in cilji, ampak jih moramo biti sposobni in pripravljeni tudi uresničiti. Krkinega napredka si ne moremo predstavljati brez zavzetih, motiviranih in dobro usposobljenih sodelavcev ter njihove pripadnosti podjetju. Letos svoj delovni jubilej v skupini Krka praznuje 781 sodelavk in sodelavcev. Od tega jih v skupini Krka 72 dela 40 let, 85 je zaposlenih 35 let, 32 jih je v Krki 30 let, 150 jih v Krki dela 20 let, 442 pa 10 let.

Najuspešnejši sodelavci in vodje

Med našimi ključnimi cilji je biti podjetje ustvarjalno mislečih sodelavcev, ki svoje uspehe gradijo na timskem delu in jim delo v Krki pomeni spodbudo in priložnost za osebno rast. Skupaj ustvarjamo okolje, v katerem lahko uveljavljamo sebe, svoje zamisli in upoštevamo potrebe in ideje drugih. Vzajemnost in motiviranost krepimo tudi z izbori najuspešnejšega sodelavca in vodje leta. Tako je bilo letos na nivoju organizacijskih enot izbranih 48 naj sodelavcev in 19 naj vodij, na ravni skupine Krka pa 10 naj sodelavcev in 5 naj vodij, ki so jih predlagali sodelavci.

V izbor za naj sodelavce in naj vodje so bili vključeni tudi marketinški nagrajenci za leto 2020, in sicer 2 najboljša vodja marketinga, 2 najboljša vodja področja 5 najboljših vodij blagovnih znamk, 10 najboljših vodij terena, 3 najboljši sodelavci za ključne partnerje in 48 najboljših strokovnih sodelavcev. Podelili pa smo tudi nagrado in priznanja za delo na področju registracije zdravil.

Priznanja za naj vodje, naj sodelavce, marketinške nagrade in priznanja za delo na področju registracije zdravil so poleg sodelavcev iz Slovenije prejeli tudi sodelavci iz Krkinih podjetij in predstavništev v tujini. To potrjuje mednarodno naravnanost Krke in njeno dolgoletno širitev in utrjevanje poslovne mreže v tujini.

Nagrajena inovativna dejavnost

V Krki ustvarjamo okolje, ki motivira in spodbuja sodelavce, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Spodbujamo jih, da vedno znova iščejo nove in boljše poti za zadovoljstvo naših kupcev. Zaposleni s svojimi predlogi veliko prispevajo tudi k zmanjšanju stroškov in izboljšanju delovnih procesov. Zato poleg nagrad, ki jih prejmejo predlagatelji za vsak inovativni predlog, in nagrad za izboljšave, ki temeljijo na izračunanem in ocenjenem prihranku, uvajamo tudi druge oblike spodbud. Izbrani predlagatelji prejmejo na Dnevu Krkinih priznanj posebna priznanja, predlagatelje nagradimo tudi s praktičnimi nagradami, enkrat na leto organiziramo srečanje vseh predlagateljev, ob novem letu pa se predsednik uprave vsem predlagateljem v pismu zahvali za njihov prispevek in jim podari praktično darilo.

Tako smo tudi letos na Krkinih priznanjih podelili nagrade za inovativno dejavnost, in sicer: nagrado najboljši predlagateljici, nagrado za najboljšo izboljšavo in 4 priznanja za najboljše koristne predloge. Konec leta pa zdaj že tradicionalno na srečanju vseh predlagateljev podelimo tudi nagrado tudi vodji organizacijske enote, v kateri je bilo podanih največ koristnih predlogov in izboljšav. Najboljša organizacijska enota na področju množične inovativne dejavnosti je bila to pot Inženiring in tehnične storitve.

Negujemo vezi z upokojenimi sodelavci

Minulo sredo (26. maja) pa smo se posebej zahvalili tudi 101 sodelavkam in sodelavcem, ki so se upokojili v letu 2020. Od tega jih je bilo 82 iz družbe Krka, 1 iz Farme GRS in 18 iz Term Krka. Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je poudaril, da so upokojeni krkaši s svojim delom, znanjem in zavzetostjo pomembno prispevali k rasti Krke. V zahvalo za njihov prispevek k razvoju podjetja so prejeli spominsko darilo. Vsi Krkini upokojenci v Sloveniji pa so, tako kot že vrsto let, že konec lanskega decembra na domači naslov prejeli priložnostno novoletno darilo, v začetku letošnjega leta pa v zahvalo za minulo delo tudi tradicionalno novoletno nagrado v višini 150 EUR neto.