24. 10. 2017

Krki znova priznanje TOP 10 za vlaganje v znanje in izobraževanje zaposlenih

1 min. branja

Krka se je že trinajstič uvrstila med 10 slovenskih podjetij, ki največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo.

V imenu Krke je priznanje prevzela Simona Torkar Flajnik, vodja Izobraževanja in razvoja kadrov (na fotografiji v sredini). Levo Peter Ribarič, izvršni direktor Planet GV, desno Danijela Brečko, predsednica strokovne komisije in direktorica inštituta za izobraževalni management Sofos.

​Kot so zapisali organizatorji, ki so priznanja podelili na tradicionalni konferenci Organizacijsko učenje in razvoj 19. oktobra v Portorožu, 10 najboljših gospodarjev znanja močno prekaša slovensko povprečje in daje jasen signal, da se investicije v izobraževanje in usposabljanje povrnejo v obliki večje poslovne uspešnosti organizacije ter višji dodani vrednosti njihovih sodelavcev.

Izobraževanje še vedno najbolj donosna investicija v prihodnost
10 najboljših namenja izobraževanju 0,25 odstotkov skupnih prihodkov od rednega poslovanja, 1,59 odstotkov od skupnih stroškov dela, letno pa investirajo v izobraževanje in usposabljanje 497,55 EUR na zaposlenega. Planet GV v sodelovanju z Inštitutom Sofos že od leta 2002 meri izobraževalni utrip po podjetjih in organizacijah. Učinkovitost in uspešnost izobraževalnega managementa spremljajo s pomočjo 7 kazalnikov.