15. 6. 2023

Krki štiri zlata in tri srebrna priznanja za inovacije

6 min. branja

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) je včeraj na Otočcu podelila priznanja za inovacije. Krka je prejela štiri zlata in tri srebrna priznanja. Znova smo dokazali, da naši strokovnjaki po strokovni in razvojni odličnosti spadajo med najboljše.

GZDBK_2023_skupinska fotografija_14_6-2023-w825

Zavedamo se, da je Krkina dolgoročna rast odvisna predvsem od stalnega povečevanja ponudbe, zato je nujno, da jo vsako leto dopolnjujemo z novimi izdelki, ki so rezultat inovativnih pristopov in izboljšanih tehnoloških rešitev.

Pri letos nagrajenih inovacijah so se Krkini strokovnjaki posvetili reševanju izzivov pri razvoju inovativnih, patentno neodvisnih in cenejših rešitev na področju kemijske sinteze zdravilnih učinkovin, razvoju celovitega sistema obvladovanja referenčnih substanc in razvoju zahtevnih farmacevtskih izdelkov z dodano vrednostjo. Te inovacije so farmacevtski izdelki, ki so enostavni za jemanje in zasnovani na načelih trajnostnega razvoja, ki predstavlja majhno obremenitev okolja, manjšo porabo energije v proizvodnji in večjo varnost za zaposlene. Ena od inovacij je usmerjena v skrb za sočloveka, saj pametna mobilna aplikacija uporabnikom omogoča oceno tveganja za nastanek bolezni.

GZDBK_podelitev nagrad za inovacije_Zvone_Simoni_14_6_2023-w825
Zbrane je na podelitvi nagovoril Zvone Simončič, Krkin direktor Razvoja in raziskav zdravil.

Krkine inovacije, nagrajene z zlatim priznanjem 

Celoviti sistem obvladovanja referenčnih substanc

Inovatorji: Sabina Trošt Grimšič, dr. Dejan Vražič, dr. Gregor Strle, Mihec Grimšič, prof. dr. Marjan Jereb, prof. dr. Janez Košmrlj

Celoviti sistem obvladovanja referenčnih substanc (RS) je plod lastnega razvoja in dela strokovnjakov z različnih področij. Zajema digitalni sistem, obvladovanje lastnih referenčnih substanc in razpolnjevalno-etiketirno linijo. Sinergija inovacij omogoča kakovostno in stroškovno izjemno učinkovito obvladovanje referenčnih substanc. Je svetovnega pomena, saj z referenčnimi substancami oskrbujemo vse Krkine analizne laboratorije v Sloveniji in tujini, dobavljamo pa jih tudi nacionalnim regulatornim oblastem, ki nadzirajo kakovost izdelkov na trgih. Inovacija v podjetju ustvarja nova in še bolj človeku prilagojena delovna mesta z večjo dodano vrednostjo. Poleg tega zmanjšuje vpliv na okolje in povečuje produktivnost.

GZDBK 2023_zlato priznanje_referenne substance_14_6_2023-w825

Mobilna aplikacija Flebi z algoritmom umetne inteligence za izračun ocene tveganja za nastanek kronične venske bolezni

Inovatorji: Dunja Antonijević, Dušanka Mervar, Maruša Živec, Tanja Blatnik, Matevž Bevec (vsi Krka), Matjaž Špan, dr. med., specialist kardiovaskularne in žilne kirurgije (Medicinski center Medicor), Žiga Fon, Sebastjan Fon, Dušan Malinović, David Trafela (vsi Digied); širša inovacijska ekipa Amadej Jerlah, Žiga Povhe, Aleksandra Prus, Jurij Panjan (vsi Digied)

Pametna mobilna aplikacija Flebi pomaga oceniti tveganje za nastanek krčnih žil. Temelji na znanju zdravnikov, znanstvenih spoznanjih, evropskih smernicah in umetni inteligenci. S strojnim učenjem analizira vnesene simptome in oceni tveganje, tudi če krčne žile še niso vidne. Nasveti so prilagojeni zdravstvenemu stanju uporabnika. Uporabnik lahko izvozi poročilo in ga pošlje zdravniku, ki tako lažje postavi končno diagnozo in pravočasno predpiše ustrezno zdravljenje. K boljši uporabniški izkušnji pripomore klepetalni robot.

GZDBK_2023_zlato priznanje_aplikacija Flebaven_14_6_2023-w825

S Krkinim abirateronacetatom proti raku prostate

Inovatorji: Matej Barič, Maja Omerzu, Meta Sara Ratej, Deja Petrović Kuclar, Tomaž Vrbinc, dr. Irena Čarman, dr. Darko Uršič (vsi Krka, d. d., Novo mesto); Majkl Jagunić, Žarko Banović (oba Krka-farma, d. o. o., Zagreb), dr. Robert Roškar (Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani)

V Krki smo razvili zdravilo z učinkovino abirateronacetat v obliki filmsko obloženih tablet za zdravljenje raka prostate. Bolnikom smo ponudili generično zdravilo, ki je primerljivo z obstoječim zdravilom, ampak cenovno dostopnejše, kar omogoča prihranke in zdravljenje več bolnikov. Inovacija združuje produktne in procesne rešitve, ki zagotavljajo varnost bolnikov, zdravstvenega osebja, zaposlenih in okolja.

GZDBK_2023_zlato priznanje_abirateronacetat_rak prostate_14_6_2023-w825

Z inovacijami do za bolnika varnejših in za okolju manj obremenjujočih zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni

Inovatorji: dr. Jure Bezenšek, mag. Andrej Klobčar, Blaž Regina, dr. Eva Pušavec Kirar, Tea Beznec, Aljaž Kastelic, Matej Makše, dr. Luka Šenica, Ciril Miklavčič, dr. Nina Brvar Polc, Jaka Glavač, mag. Vanja Forjan, Jernej Jerman, mag. Lucija Hvalec, Jerca Resnik, Darja Pavlin, Tomaž Kapele

Krkini novi zdravili s sitagliptinom bistveno izboljšujeta dostopnost najsodobnejših zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Njune prednosti so patentno neodvisna oblika učinkovine, formulacija in izboljšana embalaža, ki skupaj zagotavljajo superiorno stabilnost izdelka. Trajnostno naravnani tehnološki postopki omogočajo neprekinjeno razpoložljivost obeh izdelkov na trgu, stroškovno učinkovitost in minimalen vpliv na okolje.

GZDBK 2023_zlato priznanje_sitagliptin_diabetes_14_6_2023-w825

Krkine inovacije, nagrajene s srebrnim priznanjem 

Disperzibilna tableta s tramadolom in paracetamolom za zdravljenje zmerne do močne bolečine

Inovatorji: dr. Maja Kincl Skube, Maja Gamser, dr. Klemen Korasa, Marko Benković , Urh Jevšovar, dr. Elena Smirnova, Jaka Glavač

Kombinacija tramadola in paracetamola v obliki inovativne disperzibilne tablete omogoča hitro in enostavno lajšanje zmerne do močne bolečine. Bolniki jo lahko zaužijejo raztopljeno v vodi ali pa kot običajno tableto. Varnost in učinkovitost obeh načinov uporabe sta klinično potrjeni. Inovativna disperzibilna tableta zagotavlja hitro lajšanje bolečine ne glede na to, ali jo zaužijemo pred obrokom ali po njem. 

GZDBK_2023_srebrno priznanje_tramadol in paracetamol_14_6_2023-w825

Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine kalijev losartanat

Inovatorji: mag. Berta Kotar-Jordan, Dušan Krašovec, Jaka Košak

Inovacija vključuje optimizacijo vseh treh stopenj izdelave kalijevega losartanata. Uvedli smo več sprememb, med drugim smo opustili nekatere postopke ter jih nadomestili z učinkovitejšimi in manj obremenjujočimi za okolje. Z implementacijo inovacije smo izboljšali okoljevarstveni odtis proizvodnje učinkovine, zmanjšali proizvodne stroške in izboljšali ekonomičnost procesa ter ohranili kakovost končnega izdelka.

GZDBK 2023_srebrno priznanje_losartan_14_6_2023-w825

Z naprednimi razvojnimi pristopi do antiepileptičnega zdravljenja za kakovostno življenje

Inovatorji: Tea Bezenc, Sandi Svetič, Mija Osolnik Blatnik, Marko Benković

Inovacija obsega razvoj, proizvodnjo in trženje učinkovitega, varnega in kakovostnega generičnega zdravila z lakozamidom v obliki filmsko obloženih tablet. S trženjem našega izdelka zmanjšujemo stroške zdravljenja epilepsije in omogočamo dostop do zdravljenja na trgih, na katerih si tovrstnih zdravil doslej niso mogli privoščiti. Rezultat najsodobnejših razvojnih pristopov in stroškovno učinkovite proizvodnje je konkurenčno zdravilo, ki je primerljivo mednarodnim izdelkom. 

GZDBK 2023_srebrno priznanje_lakozamid_14_6_223-w825