25. 10. 2016

Krki priznanje TOP 10 za vlaganje v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

2 min. branja

Na 16. konferenci Izobraževalni management 2016 je Krka prejela priznanje TOP 10 in se tako že dvanajstič uvrstila med deset slovenskih podjetij, ki največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter si zanj sistematično prizadevajo.

Krki priznanje TOP 10 za vlaganje v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Vlaganje v znanje in razvoj vseh zaposlenih je ključ uspeha Krke in krkašev. Razvoj zaposlenih sistematično načrtujemo in z nenehnim izobraževanjem omogočamo njihov strokovni in osebni razvoj kot tudi napredovanje. Vsak zaposleni v skupini Krka se je v letu 2015 povprečno sedemkrat udeležil različnih oblik izobraževanja. V povprečju je svoje znanje izpopolnjeval 56 ur.

V Krki je znanje vrednota V letu 2015 je ob delu študiralo 371 sodelavcev, od tega 48 na podiplomskem študiju za pridobitev specializacije, magisterija ali doktorata. Podpiramo jih s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom. Med prvimi v državi smo razvili programe za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Edini v državi izvajamo šest programov nacionalne poklicne kvalifikacije na področju farmacevtske industrije. Od leta 2004 smo podelili že 1306 certifikatov.

Poseben poudarek dajemo zgodnjemu odkrivanju in sistematičnemu razvoju ključnih in perspektivnih krkašev, ki jih prek izobraževanja, pridobivanja izkušenj na različnih področjih, mentorstva in coachinga pripravljamo za prevzemanje najzahtevnejših in najodgovornejših nalog. Leta 2015 je bilo med ključne in perspektivne kadre vključenih 1153 zaposlenih ali 10,9 % vseh zaposlenih v skupini Krka. Vodje usposabljamo v lastni šoli vodenja, in sicer v programih za osnovni, operativni in mednarodni nivo vodenja.

Izobraževalni utrip v podjetjih in organizacijah že od leta 2002 merita Planet GV in Inštitut SOFOS.