5. 6. 2018

Krki pet priznanj Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za inovacije

6 min. branja

V Krki se zavedamo, da je zdravje posameznika izjemnega pomena in da je za zdravljenje dovolj dobro le najboljše zdravilo. Tako ni naključje, da so Krkini inovatorji tudi na letošnji podelitvi priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine izstopali s svojimi dosežki. Za svoje inovacije je Krka prejela štiri zlata in eno srebrno priznanje.

Zlato priznanje za trdno farmacevtsko obliko s solubilizirano obliko tadalafila in optimizacijo
njegove sinteze Avtorji: Matej Barič, dr. Primož Benkič, dr. Sergeja Bombek, Dušan Krašovec, dr. Vesna Krošelj, dr. Grega
Hudovornik, Ana Kavčič, dr. Polona Bukovec, Gregor Ritlop, dr. Špela Miklič

Razvojni timi avtorjev letošnjih Krkinih inovacij so se posvetili reševanju izzivov razvoja inovativnih, patentno neodvisnih rešitev na področju kemijske sinteze zdravilnih učinkovin in razvoja končnih generičnih farmacevtskih izdelkov z dodano vrednostjo. Krkine inovacije so na kemijskem področju zasnovane na načelih t. i. zelene kemije, pomembnega področja trajnostnega razvoja. Po drugi strani pa smo na področju končnih farmacevtskih izdelkov pripravili inovativne in bolnikom prijazne farmacevtske izdelke, ki v nekaterih primerih predstavljajo novost na trgu. Trenutno več kot 600 strokovnjakov na področju razvoja in raziskav razvija več kot 170 novih izdelkov.

Nagrajene inovativne rešitve razvoja in proizvodnje zdravil

Zlato priznanje so podelili raziskovalcem za razvoj filmsko obloženih tablet z etorikoksibom in postopek priprave njegove kristalne oblike. Inovacija vključuje razvoj filmsko obloženih tablet s hitrim sproščanjem etorikoksiba v več jakostih, ki se uporabljajo za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema. V izdelek so vključeni patentno zaščiteni izumi na ravni zdravilne učinkovine in na ravni farmacevtske oblike, v katero vgrajujejo lastno zdravilno učinkovino. Izumi so rezultat uspešnega sodelovanja Krkinih strokovnjakov z različnih področij. Uporaba pomožnih snovi s specifičnimi lastnostmi ter inovativnega in stroškovno učinkovitega tehnološkega postopka izdelave farmacevtskega izdelka Krki omogoča, patentno neodvisen in v industrijskem merilu ponovljiv proizvodni postopek ter uspešno trženje na trgih, ki so za podjetje ključni.

Z zlatim priznanjem je bila nagrajena tudi nova, edinstvena bolnikom prijazna farmacevtska oblika imatinibijevega mesilata za zdravljenje nekaterih rakavih obolenj, predvsem za zdravljenje različnih vrst levkemije. Inovacija, za katero je Krka podala tudi patentno prijavo, na trgu predstavlja novost, saj so je bilo doslej to zdravilo na voljo samo v klasičnih farmacevtskih oblikah. Krka je razvila hitro razgradljivo disperzibilno tableto z imatinibom, ki se pred zaužitjem raztopi v kozarcu vode ali soka, kar onkološkim bolnikom, posebej tistim s težavami pri požiranju, olajša jemanje zdravila. Sestava Krkinih disperzibilnih tablet z imatinibom in proces njihove izdelave sta zasnovana tako, da omogočata visoko varnost, učinkovitost in kakovost zdravila. Tudi razvoj tega inovativnega zdravila je plod intenzivnega razvojnega dela Krkinih strokovnjakov ter uporabe vrhunske razvojne in proizvodne opreme in najsodobnejših analiznih pristopov. Izdelek je bil uspešno lansiran na ključnih trgih in pomembno prispeva h konkurenčnosti in dobrim poslovnim rezultatom podjetja.

Krkini raziskovalci so prejeli zlato priznanje tudi za novo zdravilo, ki predstavlja pomembno dopolnitev Krkine ponudbe protibolečinskih zdravil. Gre za trdno farmacevtsko obliko s podaljšanim sproščanjem kombinacije opioidnega agonista in antagonista. Huda bolečina in njeno lajšanje sta velik izziv tako za bolnike in zdravstvene delavce kot za farmacevtsko industrijo. Krka je razvila sodobno, varno, učinkovito in kakovostno zdravilo, ki vsebuje kombinacijo zdravilnih učinkovin za lajšanje zmerno hude do hude bolečine. Temelji na inovativnih rešitvah v sestavi in tehnološkem procesu izdelave ter bolnikom omogoča lažje jemanje. Postopek izdelave novega protibolečinskega zdravila vključuje trajnostne metodologije, kar pomeni, da v Krki pri izdelavi omenjenega zdravila uporabljajo postopke brez uporabe organskih topil, s čimer bistveno zmanjšajo vpliv proizvodnje na okolje. Krka je novo formulacijo zaščitila s patentno prijavo.

Za izdelek za zdravljenje erektilne disfunkcijetrdno farmacevtsko obliko s solubilizirano obliko tadalafila in optimizacija njegove sinteze – je Krka prav tako prejela zlato priznanje. Ključni izziv inovacije je bila zagotovitev ustreznih biofarmacevtskih lastnosti, t. j. topnosti in hitrosti raztapljanja zdravilne učinkovine, vgrajene v trdno farmacevtsko obliko (tableto). Z inovativnimi rešitvami v sestavi in tehnološkem procesu izdelave zdravila so Krkini strokovnjaki na patentno neodvisen, ekonomičen in ekološko sprejemljiv način zagotovili hitro in ponovljivo raztapljanje učinkovine in s tem primerljivo učinkovitost z referenčnim zdravilom. Uporabniku prijazna ovojnina pa le-temu omogoča diskretnost uporabe zdravila. Vrednost inovacije je toliko večja, saj je plod razvoja inovativne farmacevtske oblike in kemijske sinteze tadalafila.

Izboljšava procesa izdelave kalcijevega rosuvastatinata za zmanjševanje vsebnosti maščob in holesterola v krvi pa je prejela srebrno priznanje. Ključne prednosti optimizirane sinteze te zdravilne učinkovine so uporaba cenejših in za okolje manj škodljivih surovin, krajši sintezni postopek ter enostavnejši in z vidika proizvodne opreme enostavnejši procesi. Optimizacija postopkov in surovin je omogočila bistveno povečanje velikosti serije in je bistveno izboljšala stroškovno učinkovitost celotnega procesa. Z inovacijo so Krkini strokovnjaki z uporabo izbranih reagentov in kemikalij zmanjšali tudi negativne vplive na okolje.