15. 9. 2021

Krki osem priznanj za najboljše inovacije za leto 2021

7 min. branja

Na včerajšnji podelitvi priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK), ki je potekala na Otočcu, je Krka prejela kar štiri zlata in štiri srebrna priznanja za inovacije za leto 2021. Vsem nagrajenim sodelavkam in sodelavcem čestitamo!

Krki osem priznanj za najboljše inovacije za leto 2021

Na letošnji razpis je prispelo 22 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 10 podjetij. Prispele predloge je ocenila 8-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost pri GZDBK. Kot so poudarili, so letošnje prijavljene inovacije nakazale pozitiven trend na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka, ki smo mu priča zadnjih nekaj let.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 8 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje, 1 bronasto priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice mag. Marko Gorjup. Pet najbolje uvrščenih inovacij, med njimi tudi 2 Krkini, bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so inovatorke in inovatorji v štirinajstih letih prijavili 275 inovacij in v tem obdobju so inovatorkam in inovatorjem podelili 94 zlatih, 127 srebrnih in 41 bronastih priznanj ter 13 diplom. Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v vsakoletnih rezultatih poslovanja regije.

Krkine inovacije, nagrajene z zlatim priznanjem

Dvoslojna tableta s kandesartanom in amlodipinom za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka

Avtorji: dr. Tadeja Birsa Čelič, Tomaž Kapele, dr. Klemen Korasa, dr. Tatjana Mateović Rojnik, dr. Špela Miklič, Gregor Ratek, Tadej Stropnik, dr. Ana Vidmar

Krkina inovacija na področju zdravljenja zvišanega krvnega tlaka je kombinacija dveh uveljavljenih učinkovin kandesartan in amlodipin, ki predstavljata izziv tako z biofarmacevtskega kot s stabilnostnega vidika. Rešili smo ga z inovativno zasnovo zdravila v obliki dvoslojne tablete ter s skrbnim načrtovanjem velikosti in oblike delcev kandesartana. Ključna prednost inovacije za uporabnika je, da v eni tableti združuje dve učinkovini, ki delujeta sinergijsko. S tem smo povečali učinkovitost zdravila, hkrati pa se je izboljšalo tudi sodelovanje bolnika pri zdravljenju zvišanega krvnega tlaka.

Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo olmesartana, amlodipina in hidroklorotiazida za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka

Avtorji: dr.  Matej Repič, Miha Barič, mag. Polonca Zupančič, mag. Lucija Hvalec, dr. Tadeja Birsa Čelič, mag. Lidia Černoša

Krkina inovacija je tableta s kombinacijo treh uveljavljenih učinkovin za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka, in sicer olmesartana, amlodipina in hidroklorotiazida. Z inovacijo smo uspešno rešili štiri ključne izzive:

  • v eni tableti smo združili tri zdravila, ki delujejo sinergijsko, ter tako povečali učinkovitost zdravila in bolnikovo sodelovanje pri zdravljenju;
  • našli smo odgovor na kemijski izziv o nezdružljivosti učinkovine in pomožne snovi, saj je bila to edina patentno prosta pot;
  • pripravili smo inovativno obliko učinkovine olmesartan, kar je bilo ključno za proces priprave tablete;
  • kot trajnostno naravnano podjetje smo uporabili tehnologijo priprave tablete z najmanjšim ogljičnim odtisom.


Trdna farmacevtska oblika s pitavastatinom za zdravljenje zvišanega holesterola v krvi

Avtorji: Ina Kosmač, dr. Natalija Škrbina Zajc, Urška Juršič, mag. Lidia Černoša, dr. Dejan Klement, Anja Pajntar, dr. Katarina Rade, Nives Šoštarić-Virc, Matej Stergar, dr. Primož Benkič, Gabrijela Špelič

Krkina inovacija, ki smo jo tudi patentno zaščitili, je povezana s pripravo nove oblike zdravilne učinkovine in sestavo trdne farmacevtske oblike s pitavastatinom. Krki je omogočila zgoden vstop na ciljne trge, bolnikom z motnjami v presnovi lipidov pa dostopno zdravljenje z varnim, učinkovitim in kakovostnim generičnim zdravilom. Krka je dokazala, da lahko njeni razvojni strokovnjaki rešujejo tudi najtežje izzive pri razvoju generičnih farmacevtskih izdelkov.


Trdna farmacevtska oblika z vitaminom D3

Avtorji: Barbara Gartnar, mag. Andrejka Kramar, Anamarija Vajs, Nives Šoštarić Virc, Kristina Debeljak Simončič, David Zupančič, Jožica Kastelic, Gregor Ratek

Strokovnjaki opozarjajo, da ima zlasti jeseni in pozimi 80 % Slovencev premalo vitamina D. Prav slovenski trg je bil eden prvih, na katerega je Krka vstopila z inovativnim izdelkom Vitamin D3 Krka, ki vsebuje holekalciferol (vitamin D3) in je brez konzervansov, barvil in arom. Učinkovina je zelo občutljiva za zunanje dejavnike, zato je poleg kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelka pomembna prednost tudi njegova visoka stabilnost. To smo dosegli z našo inovacijo, ki jo sestavljajo trije elementi – stabilizirana oblika vitamina D3, prilagojen tehnološki postopek, s katerim je vgrajena v tableto, ter izbira visokokakovostne ovojnine. Izdelek bo v naslednjem letu dostopen že na več kot deset trgih.

Krkine inovacije, nagrajene s srebrnim priznanjem 

Trdna farmacevtska oblika z erlotinibom za zdravljenje bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom ali rakom trebušne slinavke

Avtorji: dr. Katarina Dobrovoljc, Mija Osolnik Blatnik, mag. Lucija Hvalec, Darja Pavlin, Marko Benković, dr. Klemen Korasa, Gašper Pisanec, dr. Primož Benkič

Inovativne rešitve Krkinih strokovnjakov so omogočile razvoj in proizvodnjo patentno neodvisnega, varnega, učinkovitega, kakovostnega in dostopnega generičnega zdravila z erlotinibom. Zdravilo se uporablja za zdravljenje bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom ali rakom trebušne slinavke.


Optimizacija finalizacije duloksetinijevega klorida z vidika procesibilnosti in fleksibilnosti v proizvodnem merilu

Avtorji: Jerneja Böhm, Jernej Čerin, Aleksandar Ležaić, Simon Srpčič, Matjaž Šimic

Glavni cilj izboljšave finalizacije duloksetinijevega klorida, ki se v končni farmacevtski obliki uporablja za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja in stresne inkontinence, je bilo izboljšanje procesibilnosti mletja, hkrati pa smo želeli skrajšati čas finalizacije in s tem vplivati na stroškovno učinkovitost na vsakem koraku vertikalno integriranega sistema. Po uvedbi inovacije v proizvodno merilo smo izboljšali procesibilnost mikronizacije in čas finalizacije skrajšali za 50 %. Z inovativnim pristopom smo bistveno znižali proizvodne stroške, z boljšimi izkoristki v proizvodnji pa tudi vpliv na okolje.


Optimizacija izdelave zdravilne učinkovine ezetimib in prenos iz razvojnega merila v industrijsko

Avtorji: Domen Klofutar, dr. Anton Štimac, Jaka Cevc, Sandi Botonjić, Matej Gantar, Miro Dobravc, Mitja Piškur, Simon Cimermančič

Tehnološki postopek sinteze ezetimiba, ki se uporablja za zdravljenje bolnikov s povišanimi koncentracijami holesterola v krvi, smo iz laboratorijskega merila prenesli v pilotno in nato v industrijsko. Optimizirali smo ga v vseh treh stopnjah sinteze. S tem smo bistveno izboljšali varnost proizvodnje, povečali zmogljivost proizvodnih linij ter zmanjšali negativni vpliv na okolje in zaposlene. Novi postopek je vertikalno integriran in veliko primernejši za komercialno proizvodnjo v industrijskem merilu.


Sinteza silodosina z zmanjšano vsebnostjo ključne oksidacijske nečistote

Avtorji: Jaroslav Tihi, Miro Dobravc, Urh Pucihar, Slavko Klobčar, Tone Krašovec, Anita Češek, Špela Robek, Monika Kufner, Primož Benkič, Gregor Ratek

Razvili smo večstopenjsko sintezo silodosina z velikim izkoristkom in majhno vsebnostjo nečistot. Postopek smo optimizirali s posebej za to razvitimi analiznimi metodami. Z inovacijo zagotavljamo ponovljiv proces in visoko stopnjo čistosti silodosina, ki se uporablja v zdravljenju benigne hipertrofije prostate. Z natančnim spremljanjem procesa v laboratoriju in v pilotnem merilu ter z analizo vseh nečistot v posameznih stopnjah smo prepoznali glavne kritične točke procesa in ga izboljšali tako z vidika izkoristka kot kakovosti izdelka. Končno kakovost silodosina smo dosegli z uporabo emulzijske prekristalizacije.