24. 1. 2018

Krki, d. d., Novo mesto in prof. dr. Mihi Japlju priznanji Slovenske znanstvene fundacije

2 min. branja

Slovenska znanstvena fundacija (SFZ) je Krki podelila priznanje prometej znanosti za odličnost v komuniciranju v letu 2017 za »dolgoletno, vztrajno in učinkovito spodbujanje dijakov in študentov vseh študijskih smeri k vključevanju v znanstvenoraziskovalno delo še zlasti na področju naravoslovnih, tehniških in biomedicinskih ved, znanosti ter h komuniciranju dosežkov v okviru Krkinih nagrad«, ki že 47 let spodbujajo in nagrajujejo raziskovalno delo mladih.

Priznanji je v ponedeljek, 22. januarja, na slavnostni podelitvi v imenu Krke prevzel prof. dr. Franc Vrečer, pomočnik direktorja Razvoja in raziskav zdravil ter član Znanstvenega odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad. Na fotografiji z leve: dr. Franc Vrečer, predsednica komisije za izbor prejemnikov priznanj dr. Mojca Vizjak Pavšič in direktor SFZ dr. Edvard Kobal.

S priznanjem prometej znanosti so za življenjsko delo na področju komuniciranja kemijske in farmacevtske znanosti in tehnologije v okviru Krkinih nagrad posebej nagradili prof. dr. Miho Japlja, nekdanjega Krkinega direktorja razvojnega inštituta in idejnega očeta Krkinih nagrad.

Podjetje Krka je obenem prejelo tudi priznanje bronasti donator v letu 2017 za prispevek in podporo »izvajanju splošnokoristnega namena ustanove na področju znanosti in uveljavljanje dodatnih mehanizmov regulacije znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji,« so v obrazložitvi še zapisali v fundaciji.

 

»Prof. Japelj ni le desetletja spodbujal mladih, da so komunicirali znanost kot mladi raziskovalci, ampak je tudi sam dokazoval, da je odličen in učinkovit promotor znanosti. Uveljavil se je kot komunikator, ki s srčno kulturo razumnika sporoča mladim in tudi starejšim svoja videnja prebojev, navdušuje mlade za vključitev v znanost in se skupaj z uspešnimi raziskovalci veseli njihovih dosežkov.«

Slovenska znanstvena fundacija je nacionalna ustanova, namenjena pospeševanju in promociji znanosti. Priznanje Prometej znanosti podeljuje od leta 2003, gre pa za najvišje in edino slovensko priznanje za tiste raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki izstopajo v komuniciranju o znanosti, še zlasti s splošno javnostjo.