26. 11. 2020

Krka znova prejela nagrado za najboljše letno poročilo

2 min. branja

Na letošnjem tekmovanju za najboljše letno poročilo za leto 2019, ki ga organizira poslovni dnevnik Finance, je Krka prejela prvo nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi podjetji.

David Bratož, član uprave Krke, d. d., Novo mesto

Na slovesni podelitvi, ki je potekala 25. novembra v Mariboru, je član uprave David Bratož ob prevzemu plakete poudaril, je bilo leto 2019 za skupino Krka eno najbolj uspešnih v 65-letni zgodovini. Vsi kazalniki poslovanja skupine Krka so bili boljši kot leto prej in med najboljšimi v zadnjih petih letih.

»Krkin prvi in poglavitni cilj je ves čas izboljševati poslovne rezultate, o njih ažurno in transparentno obveščati javnost, obenem pa si prizadevamo javne objave obogatiti z novimi, zanimivimi podatki in pojasnili. Javnost vse bolj zanimajo trajnostne vsebine, zato si prizadevamo izboljševati tudi razkritja na tem področju. Nagrada je potrdilo, da je usmerjenost k nenehnemu izboljševanju poročanja prava pot,« je še povedal g. Bratož.

Osrednja tema letnega poročila je bila naša osredotočenost na kakovostne izdelke, slogan se je zato glasil Predani kakovosti. Povpraševanje po Krkinih generičnih zdravilih se povečuje predvsem zaradi njihove inovativnosti in visoke kakovosti, pa tudi zato, ker smo se sposobni hitro prilagoditi trgom in ker so naši izdelki dostopni. Smo podjetje z visoko stopnjo vertikalne integracije poslovnih procesov, kar je ena od naših konkurenčnih prednosti in predpogoj za kakovost in inovativnost. V zadnjih desetih letih smo kot prvi generik dali na trg več kot 40 novih izdelkov. Smo tudi eno redkih generičnih farmacevtskih podjetij, ki klinično učinkovitost svojih izdelkov potrjuje z mednarodnimi kliničnimi raziskavami. Vse to smo se trudili kar najbolj nazorno predstaviti javnosti, ki bere naša letna poročila.

Doslej smo za letna poročila prejeli že vrsto nagrad, od najvišjih do nagrad za računovodsko poročilo, poročilo o analizi poslovanja in načrtih, poročilo o obvladovanju tveganj, poročilo za komuniciranje, lani pa tudi posebno nagrado za hitro poročanje. Letošnja je še en dokaz, da zaposleni na vseh ključnih poslovnih funkcijah podjetja dobro poznamo področje svojega dela in ga znamo tudi primerno predstaviti. Nenehno izboljševanje poročanja bo naše vodilo tudi v prihodnje.

Glavni in odgovorni urednik Financ g. Peter Frankl nam je iskreno čestital in podelitev sklenil z besedami: »Naj bo samo nebo mejnik Krkinih prihodnjih rezultatov.«

HOmfSA0SJcw?t=3598

Vabljeni k branju najboljšega letnega poročila.