29. 11. 2017

Krka že šestič najuglednejši delodajalec

3 min. branja

Odgovornost do zaposlenih je ključ za uspeh

​Krka je znova prejela priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com za najuglednejšega delodajalca leta 2017. V vseslovenski raziskavi, ki je potekala že sedmič, so jo iskalci zaposlitve kar šestkrat uvrstili na vrh lestvice, kar potrjuje, da farmacevtska dejavnost na slovenskem trgu dela uživa velik ugled. 

Skupinska fotografija direktorja Kadrovskega sektorja s sodelavkami po podelitvi (od leve proti desni): Tanja Kralj, Dori Silvija Gorenc, Andreja Žokalj, Boris Dular, Dušica Pestotnik, Nataša Uršič, Vanja Urbančič in Jana Drobnjaković

Po izboru iskalcev zaposlitve najboljši med 500 podjetji
V raziskavi je sodelovalo več kot 10.000 anketirancev, ki so po treh različnih kriterijih ocenjevali ugled 500 slovenskih podjetij. Ugled podjetij določa kombinacija treh kriterijev: poznavanje podjetja med kandidati na trgu dela, upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca in prva izbira za potencialnega delodajalca.

Kot je na slovesni podelitvi v Cankarjevem domu povedal dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v družbi Krka, je priznanje, ki ga je Krka v zadnjih letih prejela trikrat zapored, sicer pa že šestkrat, potrditev, da podjetje uspešno sledi zastavljenim ciljem, pri čemer je posebej razveseljivo, da to opaža tudi širša skupnost.

Rezultati raziskave Mojedelo.com, v kateri iskalci zaposlitve Krko prepoznavajo kot najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, potrjujejo, da v Krki poslovno uspešnost povezujemo s stalno skrbjo za dobre delovne pogoje in kakovostno življenje svojih sodelavcev. Zavedamo se, da so zaposleni, ki z zavzetostjo in odgovornostjo uresničujejo zahtevne razvojne, proizvodne, marketinške in prodajne načrte, temelj Krkine poslovne uspešnosti. Pri tem je ključno, da so za svoj ustvarjalni prispevek tudi primerno nagrajeni; ne le s plačo, temveč tudi z drugi materialnimi in nematerialnimi spodbudami, ki spodbujajo zavzetost pri delu, pripadnost podjetju pa tudi skrb za zdravo življenje.   

Iskalci zaposlitve so Krko kot najuglednejšega delodajalca izbrali tudi v letih 2007, 2009, 2011, 2015 in 2016.

Urejen sistem skrbi za sodelavce
Krka je v več kot šestih desetletjih svojega obstoja zgradila sistem skrbi za vse sodelavce, ki sega tako na področje pogojev za delo, varnosti in zdravja, izobraževanja in razvoja kadrov kot tudi športnih in rekreativnih dejavnosti, kulture in drugih družbenih in socialnih ter dobrodelnih aktivnosti tako v podjetju kot zunaj njega. Številne ugodnosti, ki so jih zaposleni deležni, so spodbuda ne le za Krkine sodelavce, ampak tudi za iskalce zaposlitve. Krkaši se celovite skrbi za zaposlene, ki so je deležni, zavedamo in to v ožjem in širšem okolju tudi sporočamo. Vse to v družbeni skupnosti utrjuje prepričanje, da je Krka podjetje, ki dobro in odgovorno dela in dosega dobre poslovne rezultate, pri čemer upošteva vsakega svojega člana.

Sicer pa se v Krki zavedamo, da lahko v prihodnje še marsikaj postorimo, da bomo še bliže odličnosti in še uspešnejši. Največje nagrade so za Krko dobri poslovni rezultati in razvoj poslovanja, posledično pa tudi zadovoljstvo vseh zaposlenih.

Več v sporočilu za javnost.