21. 1. 2019

Krka že sedmič najuglednejši delodajalec

5 min. branja

​Krka je že sedmič prejela priznanje zaposlitvenega portala Mojedelo.com za najuglednejšega delodajalca leta 2018. V vseslovenski raziskavi, ki je potekala osmič, so jo iskalci zaposlitve znova uvrstili na vrh lestvice, kar potrjuje, da farmacevtska dejavnost na slovenskem trgu dela uživa velik ugled.

Krka že sedmič najuglednejši delodajalec

Po izboru iskalcev zaposlitve najboljši med več kot 1000 podjetji
V raziskavi je sodelovalo več kot 13.000 anketirancev, ki so po treh različnih kriterijih ocenjevali ugled več kot 1000 slovenskih podjetij. Ugled podjetij določa kombinacija treh kriterijev: poznavanje podjetja med kandidati na trgu dela, upoštevanje podjetja kot potencialnega delodajalca in prva izbira za potencialnega delodajalca.

Kot je na slovesni podelitvi v Kongresni dvorani Brdo pri Kranju povedala Dori Gorenc, direktorica Kadrovskega sektorja v družbi Krka, je priznanje, ki ga je Krka prejela to pot že sedmič, potrditev, da širša javnost podjetje prepoznava v pozitivni luči tako na področju uresničevanja poslovnih ciljev kot tudi na področju skrbi za svoje sodelavce.

Rezultati raziskave Mojedelo.com, v kateri iskalci zaposlitve Krko prepoznavajo kot najuglednejšega delodajalca v Sloveniji, potrjujejo, da v Krki poslovne dosežke tesno  povezujemo s stalno skrbjo za dobre delovne pogoje in kakovostno življenje sodelavcev. Zavedamo se, da so zaposleni, ki z zavzetostjo in odgovornostjo uresničujejo zahtevne razvojne, proizvodne, marketinške in prodajne načrte, temelj Krkine poslovne uspešnosti. Pri tem je ključno, da so za svoj ustvarjalni prispevek tudi primerno nagrajeni; ne le s plačo, temveč tudi z drugi materialnimi in nematerialnimi spodbudami, ki spodbujajo zavzetost pri delu, pripadnost podjetju pa tudi skrb za zdravo življenje.   

Iskalci zaposlitve so Krko kot najuglednejšega delodajalca izbrali tudi v letih 2007, 2009, 2011, 2015, 2016 in 2017.

Urejen sistem skrbi za sodelavce
Krka je v več kot šestih desetletjih svojega obstoja zgradila sistem skrbi za vse sodelavce, ki sega tako na področje pogojev za delo, varnosti in zdravja, izobraževanja in razvoja kadrov kot tudi športnih in rekreativnih dejavnosti, kulture in drugih družbenih in socialnih ter dobrodelnih aktivnosti tako v podjetju kot zunaj njega. Številne ugodnosti, ki so jih zaposleni deležni, so spodbuda ne le za Krkine sodelavce, ampak tudi za iskalce zaposlitve. Krkaši se celovite skrbi za zaposlene, ki smo je deležni, zavedajo in to v ožjem in širšem okolju tudi sporočamo. Vse to v družbeni skupnosti utrjuje prepričanje, da je Krka podjetje, ki dobro in odgovorno dela in dosega dobre poslovne rezultate, pri čemer upošteva vsakega svojega člana.

Sicer pa se v Krki zavedamo, da lahko v prihodnje še marsikaj postorimo, da bomo še bliže odličnosti in še uspešnejši. Največje nagrade so za Krko dobri poslovni rezultati in razvoj poslovanja, posledično pa tudi zadovoljstvo vseh zaposlenih.

10 razlogov, zakaj v Krki verjamemo, da smo dober delodajalec

  1. Smo uspešno podjetje, ki na temelju znanja, delavnosti in inovativnost vedno znova uresničuje cilje.
  2. Delujemo v mednarodnem okolju, zato zaposlenim omogočamo delo v tujini in možnost razvoja mednarodne kariere. Prizadevamo si krepiti podobo velike in zrele, a hkrati ustvarjalne in podjetne delniške družbe.
  3. Nenehno vlagamo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih. Izobražujemo se doma in v tujini, zato so naši sodelavci med najboljšimi na svojih področjih dela in se lahko soočajo z izzivi, ki jih pred posameznike, skupine in celotno podjetje postavlja globalna konkurenca.
  4. Vzpostavljamo in ohranjamo delovno okolje, ki stremi k stalnim izboljšavam. Zaposlene spodbujamo k podajanju koristnih predlogov in izboljšav, s čimer jih usmerjamo k razmišljanju o boljšem in učinkovitejšem delu. Poleg denarnih nagrad predlagatelji na dnevu Krkinih priznanj dobijo tudi posebna priznanja, kar je dodatna spodbuda za inovativnost.
  5. Nagrajujemo odličnost – v znanstvenoraziskovalnem delu s podeljevanjem Krkinih priznanj, pri delu z izborom naj sodelavca in pri vodenju z izborom naj vodje. Priznanja pa podeljujemo tudi najboljšim sodelavcem na področju marketinga in registracij zdravil. Vsako leto organiziramo prireditev Krkina priznanja, kjer razglasimo naj sodelavce in naj vodje, poleg tega pa podelimo jubilejne nagrade in nagrade predlagateljem najboljših koristnih predlogov in izboljšav.
  6. Za dobro zdravje in dobre medsebojne odnose poskrbimo na športnih in kulturnih dogodkih. Skladno s svojim poslanstvom živeti zdravo življenje organiziramo za zaposlene različne prostočasne športne aktivnosti v okviru Trim kluba Krka. Organiziramo tudi preventivne zdravstvene, rekreativne in družabne programe.
  7. Kakovost življenja zaposlenih bogati kulturno-umetniško društvo, ki združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev.
  8. Ob zahtevnem delu ne pozabljamo na kakovostne medosebne odnose. Pohvalimo se lahko z dobro organizacijsko klimo, ki omogoča zavzeto in ustvarjalno delo ter doseganje ambicioznih ciljev. Dobre odnose krepimo tudi na druženjih krkašev, ki so pomemben del Krkine kulture. Srečujemo se na Krkinem dnevu – družabnem srečanju vseh zaposlenih in njihovih družinskih članov, ter na športnem dnevu vseh zaposlenih, na dnevu Krkinih priznanj, na novoletnih srečanjih in drugod. Vsako leto organiziramo tudi srečanje upokojencev.
  9. Za redno obveščanje zaposlenih skrbimo z internima publikacijama Utrip in Bilten ter z intranetom, imenovanim Krkanet. Na začetku vsakega poslovnega leta uprava pomembne informacije predstavi tudi v okviru zborov delavcev.
  10. So družbeno odgovorno podjetje – z razvojem visokokakovostnih procesov pospešeno razvijamo proizvodnjo, s katero čim manj obremenjujejo naravo. Zavzemamo se za uravnotežen razvoj, posebno pozornost pa namenjamo varstvu zdravja zaposlenih in okolja.