31. 1. 2022

Krka vnovič najodličnejša, Jože Colarič najuglednejši direktor

2 min. branja

Raziskava Odličnost slovenskih podjetij 2021, ki jo je izvedlo specializirano podjetje, je tokrat vključevala 54 podjetij. Krka je ohranila visoke ocene in vnovič dosegla najvišje mesto. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob odličnih rezultatih na vseh ravneh ocenjevanja na vodilnem mestu najbolj uglednega direktorja. Ugled prvega moža Krke pomembno vpliva na ugled podjetja, kar kaže visoka povprečna ocena v poslovni in splošni javnosti, ki sta Krko ocenili kot nadpovprečno uspešno, ugledno in družbeno odgovorno podjetje.

Krka vnovič najodličnejša, Jože Colarič najuglednejši direktor

Po izsledkih raziskave je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na oceno ugleda Krke – ta na lestvici od 1 do 5 znaša 4,61 –, da podjetje deluje pošteno. Izredno pomembni dejavniki pri oblikovanju ugleda podjetja so tudi ponudba kakovostnih izdelkov in storitev, da je podjetje zaupanja vredno in stabilno. Sledijo učinkovito vodstvo, finančna trdnost podjetja in cenovna privlačnost ponudbe.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič se v poslovni javnosti uvršča na vrh lestvice poznanih in uglednih direktorjev s povprečno oceno ugleda 4,61 (najvišja ocena je 5,00). Ugled Jožeta Colariča je nadpovprečen v razmerju do ocen direktorjev ostalih slovenskih podjetij. Tudi ocene splošne javnosti prvega moža Krke uvrščajo na vrh omenjene lestvice.

Kot med drugim še razberemo iz raziskave, sta ključna dejavnika, ki vplivata na stopnjo poznavanja podjetja Krka, prepoznavne blagovne znamke in prisotnost podjetja na trgu oziroma njegova tradicija. Sledita ugled direktorja podjetja ter splošna in medijska pojavnost podjetja. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na oceno družbene odgovornosti, so skrb za zaposlene, transparentno delovanje, odgovornost do okolja ter spoštovanje pravne države.

Ključni vir informacij za zbiranje vtisov o podjetju med predstavniki obeh javnosti so digitalni mediji, sledijo klasični mediji, uradne objave podjetij pa tudi informacije neformalnih virov, kot so prijatelji in znanci.